Black Friday Voorproefje


Mis het Voorproefje van Black Friday bij Newpharma niet! Ontdek elke dag nieuwe Black Friday-aanbiedingen in primeur tot 26 november.
De kortingen worden automatisch toegepast op de doorstreepte prijzen van de deelnemende producten en zijn geldig tot middernacht.
​ De deelnemende producten zijn te herkennen aan het label 'BLACK FRIDAY'.

Opgelet: de voorraad deelnemende producten is beperkt!

Goed om te weten: de actie is cumuleerbaar met een promocode.

Atronase Loopneus 0,3mg/ml Neusspray Oplossing 15ml

12,94 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 48u via Mondial Relay of 24u via DPD of 24u via PostNL
Beschrijving

Atronase Loopneus 0,3mg/ml Neusspray Oplossing 15ml

Indicaties:
Symptomatische behandeling van rhinorree bij allergische en niet-allergische rhinitis.

Samenstelling:
- Ipratr. bromide watervrij 0,3 mg (= 0,31 mg ipratr. bromide monohydraat)/ml.
- Hulpstoffen: natriumchloride, benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, zoutzuur, natriumhydroxide, gezuiverd water.

Farmaceutische vorm:
Neusspray, oplossing.

Gebruiksaanwijzing:
Volwassenen: 2 opeenvolgende verstuivingen in elk neusgat, 2 à 3 maal per dag te herhalen.
Men beschikt niet over voldoende studies om het gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar te kunnen aanbevelen.
Atronase dient om rhinorree te behandelen door regelmatig gebruik. Een verbetering treedt meestal 24 uur na de behandeling op, maar het grootste voordeel wordt slechts na verschillende weken behandeling verkregen.
Gebruikswijze:
1. De plastieken beschermdop van de neusspray verwijderen.
2. Om het pompje te doen werken, het flesje vastnemen met de duim op de onderzijde en de wijsvinger en middelvinger op elke zijkant van het neusstuk. Nagaan of het neusstuk goed verticaal is en dat het niet naar de ogen gericht is. Krachtig en snel enkele keren samendrukken. De pomp wordt daardoor geactiveerd en is van dan af gebruiksklaar. Ze mag slechts opnieuw worden geactiveerd als ze 24 uur niet is gebruikt. Om de pomp opnieuw te activeren volstaan 1 à 2 samendrukkingen.
3. Vooraleer Atronase te gebruiken, eerst de neus snuiten om de neusgangen vrij te maken.
4. Het ene neusgat sluiten door met de vinger zijdelings op de neus te drukken, het hoofd lichtjes voorover buigen en het neusstuk in het andere neusgat brengen.
5. Krachtig en snel samendrukken. Na elke verstuiving diep langs de neus inademen en door de mond uitademen.
6. Na elke verstuiving het hoofd lichtjes achterover brengen, zodat de oplossing het diepste deel van de neusholte kan bereiken.
7. De punten 4, 5 en 6 in het andere neusgat herhalen.
8. Het beschermdopje terug op de neusspray plaatsen.


Als het neusstuk bevuild is, is het nodig het gedurende 1 minuut met warm lopend water te wassen, na verwijdering van het plastieken beschermdopje. Het neusstuk drogen, het pompje opnieuw activeren (zie punt 2) en de plastieken beschermdop terugplaatsen.

Kenmerken:
Merk BOEHRINGER INGELHEIM
Categorie Neusspray - Neusdruppels
Prijs 12,94 
Gewicht 48 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor atropine, zijn derivaten of voor een van de bestanddelen.

Voorzorgsmaatregelen:
Men moet voorzichtig zijn met het gebruik van ipratr. bij patiënten met een predispositie voor gesloten-hoek-glaucoom of met prostaathypertrofie of urineretentie veroorzaakt door een obstructie ter hoogte van de blaashals. Patiënten met een cystische fibrose kunnen vaker stoornissen vertonen van de maagdarmmotiliteit. Onmiddellijke overgevoeligheidsreacties kunnen optreden na toediening van Atronase, met name zeldzame gevallen van urticaria, angio-oedeem, rash, bronchospasme, orofaryngeaal oedeem en anafylaxia. Erg zeldzame gevallen van oogverwikkelingen (mydriasis, toename van de intra-oculaire druk, gesloten-hoek-glaucoom en oogpijn) werden gerapporteerd na aërosolbehandeling met ipratr. (alleen, of in combinatie met een bêta-2-mimeticum) doordat het aërosol accidenteel in de ogen terecht kwam.
Wanneer oogpijn, wazig zien, visuele halo's of gekleurde beelden gelijktijdig optreden met rode ogen tengevolge van conjunctivitis en oedeem van de cornea, kan het hier gaan om symptomen van acuut gesloten-hoek-glaucoom. Als dit geheel van symtomen optreedt, is behandeling nodig met een miotisch collyrium en moet onmiddellijk het advies van een specialist worden ingewonnen.

Zwangerschap en borstvoeding:

De gebruiksveiligheid van Atronase gedurende de zwangerschap werd niet vastgesteld. De voordelen van het gebruik van Atronase tijdens een bevestigde of vermoede zwangerschap moeten worden afgewogen tegenover het mogelijke risicio van het verlies van het kind. Preklinische studies hebben geen embryotoxische of teratogene effecten aangetoond na inhalatie van veel hogere dosissen dan de bij de mens aanbevolen posologie.
Er werd niet vastgesteld dat ipratr. bromide in de moedermelk overgaat. Hoewel vetoplosbare quaternaire amines in de melk overgaan, is het onwaarschijnlijk dat ipratr. bromide in voldoende hoeveelheid in het kind terechtkomt om er een anticholinerg effect te hebben, gezien de intranasale toepassing. Toch moet men voorzichtig zijn wanneer men dit product toedient aan vrouwen die borstvoeding geven.

Bijwerkingen:
De meest voorkomende ongewenste effecten zijn lokale reacties zoals epistaxis, droog neusslijmvlies en nasale irritatie.
Werden eveneens gerapporteerd:
Spijsverteringsstelsel: nausea en/of brandend gevoel, droge mond en keel, stoornissen van de maagdarmmotiliteit.
Zenuwstelsel: hoofdpijn.
Hart- en vaatstelsel: versneld hartritme, hartkloppingen.
Renaal stelsel: urineretentie.
Huid en slijmvliezen: reacties van het allergische type, zoals huidrash, oedeem van de tong/de lippen/het gezicht, urticaria, laryngospasme en anafylactische reacties kunnen optreden.
Oogsysteem: mogelijke systemische anticholinerge effecten: verhoging van de intraoculaire druk en mydriase.
In zeldzame gevallen: visuele accommodatiestoornissen na intranasale toediening van ipratr. Als de spray accidenteel in de ogen terechtkomt worden oogverwikkelingen gerapporteerd, zoals mydriasis, intraoculaire hypertensie, gesloten-hoek-glaucoom en oogpijn.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
In erg hoge dosis (200 à 400 mcg per keer) of bij sommige overgevoelige patiënten, moet men rekening houden met mogelijke visusstoornissen.

Overdosering:
Gezien de hoge therapeutische index en het topisch gebruik van Atronase, hoeft men geen uitgesproken anticholinerge effecten te verwachten. Wel kunnen lichte systemische anticholinerge verschijnselen, zoals monddroogheid, visuele accommodatiestoornissen en versnelling van het hartritme optreden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Gebruik van Atronase samen met andere bij rhinitis voorgeschreven producten, met name antihistaminica, decongestiva of corticoïden voor nasaal gebruik, doet de incidentie van locale en/of systemische nevenwerkingen niet toenemen.
Hoewel Atronase slechts in geringe mate in de algemene bloedsomloop terecht komt, is er een risico van additief effect bij gelijktijdig gebruik van andere anticholinergica, ook van inhalatievormen.

Inhoud:
Neusspray oplossing 15 ml

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.