1.600.000 tevreden klanten
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Citrosan Poeder Ter Bereiding Van Hete Citroendrank 10 Zakjes

Citrosan Poeder Ter Bereiding Van Hete Citroendrank 10 Zakjes

van Citrosan
Citrosan Poeder Ter Bereiding Van Hete Citroendrank 10 Zakjes
9,24 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Citrosan Poeder Ter Bereiding Van Hete Citroendrank 10 Zakjes

Eigenschappen:
Citrosan bevat 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C per zakje.
Paracetamol heeft een analgetische en antipyretische werking, die verondersteld wordt te worden gemedieerd, voornamelijk door zijn remming van de prostaglandinesynthese in het centrale zenuwstelsel.
Vitamine C (ascorbinezuur) kan indirect het weerstandsvermogen van het lichaam verhogen.

Indicaties:
Bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid

Contra-indicaties:
- Citrosan mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor paracetamol of ascorbinezuur of voor één van de vermelde hulpstoffen.
- Vanwege de presentatievorm is Citrosan niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 jaar.

Samenstelling:
Paracetamol, vitamine C; hulpstoffen: natriumcitraat, maïszetmeel, magnesiumcarbonaat, sucrose, natrium saccharine, citroenzuur, smaakstof (citroen), lactose, tartrazine (E102)

Gebruiksaanwijzing:
Dit geneesmiddel dient zo kort mogelijk te worden gebruikt als nodig is om de symptomen te verlichten.

Gewicht (kg) Leeftijd
(jaren)
Aantal zakjes
per keer
Maximaal aantal
doseringen per dag
Maximale
dagdosering (mg)
30-40 9-12 1 3-4 zakjes 1500-2000
40-55 12-15 1 4-6 zakjes 2000-3000
>55 >15 1-2 6 zakjes 3000

Leverinsufficiëntie:
Voor patiënten met onvoldoende werking van de lever (leverinsufficiëntie) of het syndroom van Gilbert dient de dosis te worden verlaagd* en het toedieningsinterval te worden verlengd.
*Niet hoger dan 60 mg/ kg/ dag (tot 2 g)

Nierinsufficiëntie:
In geval van onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie), dient de dosis te worden verlaagd:

Glomerulaire filtratiesnelheid     Dosis
10-50ml/min 500mg/6uur
<10ml/min 500mg/8uur

Ouderen:
Voor kwetsbare ouderen dient de dosering aangepast te worden en mag niet hoger zijn dan 2 g/ dag.

Aanwijzingen voor gebruik:
De tijdsduur tussen eventuele meerdere toedieningen moet minimaal 4 uur zijn.
De lagere toedieningsfrequentie (het aantal malen dat Citrosan gegeven wordt) is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdscategorie.

Wijze van gebruik:
Voor orale toediening na oplossing in water
Schud de inhoud van het zakje in een glas of beker.
Voeg heet water toe en roer tot het poeder is opgelost.
Voeg eventueel suiker toe en drink de drank zo heet mogelijk.

Voorzorgsmaatregelen:
Als de pijn langer dan 5 dagen, of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: als de symptomen aanhouden of terugkeren binnen 14 dagen, dient een arts te worden geraadpleegd.
Kinderen van 9-12 jaar: geef dit geneesmiddel niet langer dan 3 dagen aan een kind zonder een arts te raadplegen.

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/ kg/ dag (tot 2 g) in de volgende situaties:
- Volwassenen die minder dan 50 kg wegen
- Milde tot matige leverinsufficiëntie, syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
- Uitdroging
- Chronische ondervoeding
- Chronisch alcoholisme

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Het gebruik van paracetamol dient te worden gestaakt bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid.
Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hepatitis, niet-cirrotische alcoholische leverziekte, leverfunctiestoornissen en nierfunctiestoornissen. Deze patiënten dienen vóór gebruik van dit product een arts te raadplegen.
Bij patiënten met chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol (= 4 zakjes) niet te overschrijden.
Dit product dient niet gebruikt te worden met andere paracetamolbevattende producten.
Diabeten moeten er rekening mee houden dat iedere zakje circa 3 gram suiker bevat.
Mensen met een zoutarm dieet moeten er rekening mee houden dat iedere sachet 123 mg natrium bevat.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Paracetamol wordt gemetaboliseerd in de lever en kan daardoor interacties aangaan met andere geneesmiddelen die dezelfde metabolismeroute volgen of die route kunnen remmen of induceren.
Bij chronisch alcoholmisbruik en gebruik van stoffen die leverenzymen induceren, zoals barbituraten, kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van toxische metabolieten.
In geval van gelijktijdige behandeling met probenecide dient de dosis paracetamol te worden verlaagd, omdat probenecide de klaring van paracetamol met 50% vermindert doordat het de conjugatie van paracetamol met glucuronzuur verhindert.
Paracetamol kan de halfwaardetijd van chlooramfenicol aanzienlijk doen toenemen.
Salicylamide kan de halfwaardetijd van paracetamol verlengen.
Isoniazide zorgt voor een afname van de klaring van paracetamol, wat mogelijk de werking en/ of toxiciteit van paracetamol versterkt, door verhindering van metabolisme in de lever.
Gelijktijdige inname van paracetamol met lamotrigine zorgt voor afname van de biobeschikbaarheid van lamotrigine, waardoor de werking mogelijk afneemt door mogelijke inductie van metabolisme in de lever.
De absorptiesnelheid van paracetamol kan worden verhoogd door metocl. of domperidon en absorptie kan worden verminderd door colestyramine.
Colestyramine mag niet binnen 1 uur na inname van paracetamol worden ingenomen.
Het anticoagulante effect van warfarine en andere coumarines kan versterkt worden door langdurig dagelijks gebruik van paracetamol, met een verhoogd risico op bloedingen tot gevolg.
Bij gelijktijdig, chronisch gebruik van paracetamol en zidovudine komt neutropenie vaker voor, vermoedelijk door een verminderd metabolisme van zidovudine.
Verstoring van laboratoriumtesten: paracetamol kan de urinezuurtest met wolfraamfosforzuur beïnvloeden, evenals de bloedsuikertest met glucose-oxidase-peroxidase.

Aanvullende informatie voor speciale patiëntgroepen:
Een verhoogd risico op leverbeschadiging na paracetamoloverdosering wordt in verband gebracht met:
- Patiënten die langdurig worden behandeld met enzyminducerende middelen (zoals carbamazepine, fenobarbiton, fenytoïne, primidon, rifampicine en sint-janskruid)
- Patiënten die regelmatig alcohol gebruiken in grotere hoeveelheden dan aanbevolen
- Patiënten die waarschijnlijk glutathiondepletie hebben (bijvoorbeeld personen met eetstoornissen, cystische fibrose, HIV infectie, verhongering, cachexie)

Inhoud:
10 zakjes
Kenmerken:
Merk Citrosan
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 9,24 €
Gewicht 11 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren