Medisana BU 570 Connect Bovenarm Bloeddrukmeter 1 Stuk

van Medisana
59,90 
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd

Beschrijving

Voor de bloeddrukmeting op de bovenarm bestemd

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Deze medisana bloeddrukmeter is een apparaat dat voor de bloeddrukmeting op de bovenarm bestemd is.
De meting gebeurt hier door een microprocessor - al tijdens het oppompen van de manchet. Het apparaat herkent sneller de systole en beëindigt de meting vroeger dan de gebruikelijke meting. Daardoor wordt een onnodig te hoge oppompdruk in de manchet verhinderd. Bovendien beschikt uw bloeddrukmeter over een functie om onregelmatige hartslagen (zog. aritmieën) te herkennen die de meetresultaten kunnen beïnvloeden.
Werd een dergelijke aritmie vastgesteld, dan wordt dit door het overeenkomstige symbool op het display weergegeven.1. Manchet
2. Luchtslang
3. Aansluiting voor de luchtslang
4. Batterijcompartiment (achterkant)
5. Mem-toets
6. Set-toets
7. Start/ stop-toets
8. Systolische druk
9. Diastolische druk
10. Polsfrequentie
11. Weergave pols/ aritmie
12. Tijd/ datum
13. Beweging herkend
14. Bluetooth-symbool
15. Gemiddelde waarde (“AVG“)
16. Gebruikersgeheugen 2
17. Gebruikersgeheugen 1
18. Bloeddrukindicator (groen - geel - oranje - rood)
19. Batterijsymbool

Meegeleverd:
1 medisana bloeddrukmeter BU 570 connect
1 manchet met luchtslang
4 batterijen (type AAA, LR03) 1,5V
1 opbergtas
1 gebruiksaanwijzing en EMV-bijsluiter

Technische gegevens:
Naam en omschrijving: Medisana bloeddrukmeter BU 570 connect
Firmwareversie: A01
Weergavesysteem/ opslagplaatsen: Digitale weergave/ 2 x 120
Meetmethode/ modus: Oscillometrisch/ continue werking
Voeding: 6 V , 4 x 1,5 V batterijen AAA LR03, intern
Nominale manchetdruk: 0 - 299 mmHg (0 - 39,9 kPa)
Meetdruk: SYS: 60-230mmHg (8-30,7kPa); DIA: 40-130mmHg (5,3-17,3kPa)
Meetbereik - pols: 40 - 199 slagen/ min.
Maximale meetafwijking van de statische druk: ± 3 mmHg
Maximale meetafwijking van de polswaarden: ± 5% van de waarde
Drukopwekking: Automatisch met pomp
Luchtaflaat: Automatisch
Aanduiding beschermtype tegen vreemde voorwerpen en water: IP21
Gebruiksvoorwaarden: +5°C tot +40°C, relatieve luchtvochtigheid 15 tot 90%, niet-condenserend, 700-1060 hPa atmosferische druk
Opslagvoorwaarden: -20°C tot +60°C, relatieve luchtvochtigheid ≤ 93%
Afmetingen (l x b x h): ca. 130 x 93 x 32,5 mm
Manchet: 22 - 42 cm voor volwassene
Gewicht (toesteleenheid): ca. 185 g zonder batterijen
Artikelnummer: 51205 (BU 570 zwart); 51206 (BU 570 wit)
EAN-nummer: 40 15588 51205 6; 40 15588 51206 3
En speciaal toebehoren: Vervangende manchet; Art.-nr. 51299/ EAN 40 15588 51299 5

Indicaties:
Voor de bloeddrukmeting op de bovenarm bestemd

Gebruiksaanwijzing:
Meet uw bloeddruk meermaals, sla de resultaten op en vergelijk deze dan met elkaar. Trek geen conclusies uit één resultaat.
Uw bloeddrukwaarden moeten altijd door een arts worden beoordeeld, die ook met uw medische voorgeschiedenis vertrouwd is. Als u het apparaat regelmatig gebruikt en de waarden voor uw arts opschrijft, dan moet u ook nu en dan uw arts op de hoogte brengen van het verloop.
Bedenk bij de bloeddrukmetingen dat de dagelijkse waarden van vele factoren afhangen. Zo beïnvloeden roken, alcoholgenot, medicijnen en lichamelijke arbeid de meetwaarden op verschillende wijze.
Meet uw bloeddruk voor de maaltijden.
Alvorens u uw bloeddruk meet, moet u minstens 5-10 minuten uitrusten.
Als u de systolische of de diastolische waarde van de meting ondanks correcte hantering van het apparaat ongewoon lijken (te hoog of te laag) en dit zich meermaals herhaalt, breng dan uw arts op de hoogte. Dit geldt ook wanneer in zeldzame gevallen een onregelmatige of zeer zwakke pols geen metingen mogelijk maakt.

Batterijen plaatsen/ vervangen:
Instellingen - datum en tijdstip instellen
Schakel het apparaat uit en druk op de Set-toets „6“. De tijd wordt weergegeven. Druk op de Set-toets „6“ en houd hem ingedrukt tot de invoer voor het jaar knippert. Druk net zo vaak op de Mem-toets „5“ tot het juiste jaar verschijnt. Bevestig het jaar door op de Set-toets „6“ te drukken. Daarna kunt u de maand, de dag, de tijdnotatie (12- of 24-uurs), de uren en de minuten instellen. Stel deze gegevens op dezelfde wijze in. Nadat deze gegevens zijn ingevoerd, verschijnt “done” samen met de ingestelde waardes op het display. Het apparaat schakelt vervolgens uit.

De medisana bloeddrukmeter biedt de mogelijkheid om de gemeten waarden toe te wijzen aan twee verschillende geheugens. In elk geheugen kunnen 120 waarden worden opgeslagen. Door te drukken op de Mem-toets „5“ en deze ingedrukt te houden bij uitgeschakeld apparaat kan tussen gebruikersgeheugen 1 „17“ en gebruikersgeheugen 2 „16“ worden gekozen (door te drukken op de Mem-toets „5“), wat op het display overeenkomstig wordt weergegeven. Bevestig uw selectie met de toets Set „6“.Plaatsen van de manchet:
1. Steek voor gebruik het eindstuk van de luchtslang in de opening op de linkerzijde van het apparaat „3“.
2. Sluit de open zijde van de manchet zo door de metalen beugel dat de klittenbandsluiting zich aan de buitenzijde bevindt en een cilindrische vorm ontstaat. Schuif de manchet over uw linkerbovenarm.
3. Plaats de luchtslang op het midden van de arm in het verlengde van de middelvinger (a). De onderzijde van de manchet moet daarbij 2-3 cm boven de elleboog liggen (b). Trek de manchet strak en sluit de klittenbandsluiting (c).
4. Meet op de naakte bovenarm.
5. Alleen als de manchet niet op de linkerarm kan worden geplaatst, plaatst u deze op de rechterarm. Metingen moeten steeds aan dezelfde arm worden uitgevoerd.
6. Correcte meetpositie in zitten.

De bloeddruk meten:
Nadat u de manchet reglementair hebt geplaatst, dan kan met de meting worden gestart.
1. Schakel het apparaat in door op de start/ stop-toets „7“ te drukken.
2. Alle tekens verschijnen kort op het display. Door deze test wordt de volledigheid van de weergave gecontroleerd. Het toestel is klaar voor gebruik en het cijfer 0 verschijnt.
3. Het toestel pompt nu automatisch de manchet langzaam op om uw bloeddruk te meten. De stijgende druk wordt weergegeven op het display.
4. Zodra het apparaat een signaal registreert, begint het polssymbool op het display te knipperen. Wanneer er een meetresultaat is, laat het apparaat de lucht langzaam uit de manchet lopen en toont het de systolische en diastolische bloeddruk, de polswaarde en de tijd.
5. In overeenstemming met de bloeddrukclassificaties knippert de bloeddrukindicator „18“ naast de bijbehorende gekleurde balk.
6. Wanneer het apparaat een onregelmatige pols heeft vastgesteld, verschijnt bovendien de weergave voor aritmie „11“.
7. De gemeten waardes worden automatisch in het geselecteerde gebruikersgeheugen („16“ of „17“) opgeslagen.
8. De meetresultaten worden bovendien automatisch via bluetooth verzonden naar het verbonden apparaat, dit wordt aangegeven door het knipperende bluetooth symbool „14“. Was de overdracht niet succesvol, dan knippert het bluetooth-symbool „14“ en daarna schakelt het apparaat uit. Als de verzending via bluetooth succesvol is verlopen, knippert het bluetooth symbool niet.
9. Schakel het apparaat uit door op de start/ stop-toets „7“ te drukken.

Voorzorgsmaatregelen:
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
De patiënt is de beoogde gebruiker. De gebruiker kan gegevens meten, batterijen onder normale omstandigheden vervangen en het apparaat conform deze handleiding verzorgen.
Deze bloeddrukmeter is bestemd voor volwassenen. Een gebruik bij boorlingen en kinderen is niet toegestaan. Raadpleeg een arts als u het apparaat bij jongeren wilt gebruiken.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en dieren om het inademen of het inslikken van kleindelen te vermijden.
Het apparaat heeft gevoelige componenten. Laat betreffende voorzichtigheid bewaren en let erop dat de bedrijfs- en opslagvoorwaarden worden nageleefd.
Het apparaat mag niet worden gebruikt bij: zwangere vrouwen, mensen met geïmplanteerde, elektronische apparaten (bijv. pacemaker of defibrillator), pre-eclampsie, voorkameraritmie, ventriculaire aritmie en perifere arteriopathie, alsook bestaande, intravasculaire therapie of bij bestaande, veneuze toegangen of na een mastectomie. Als u aan een ziekte lijdt, overleg met uw arts voor u het apparaat gaat gebruiken.
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik bij patiëntentransport buiten een ziekenhuis of verpleeginrichting.
Dit apparaat is voor de niet-invasieve arteriële bloeddrukmeting op de bovenarm bestemd. Het is niet geschikt voor andere lichaamsdelen of voor andere functies.
Neem op basis van een zelf uitgevoerde meting geen therapeutische maatregelen. Wijzig nooit de dosering van een door de arts voorgeschreven medicijn! Neem medicijnen in, vraag uw arts wanneer de beste tijd voor een bloeddrukmeting met dit apparaat is. Neemt eveneens contact op met uw arts als u meer vragen hebt over de bloeddrukmeting met dit apparaat.
Hartritmestoornis of aritmie veroorzaakt een onregelmatige pols. Dit kan bij metingen met oscillometrische bloeddrukmeters problemen opleveren om de correcte meetwaarde te registreren. Dit beschikbare apparaat is elektronisch zo uitgerust dat het optredende aritmieën herkent en dit met het symbool qaanduidt op het display. Neem in dat geval contact op met uw arts.
Net als bij alle oscillometrische bloeddrukmeters kunnen bepaalde medische omstandigheden leiden tot onnauwkeurige meetresultaten. Daartoe behoren onder andere: hartritmestoornissen, lage bloeddruk, circulatiestoornissen, shocktoestand, diabetes, zwangerschap, pre-eclampsie enz. Overleg daarom met uw arts voor u het apparaat gaat gebruiken.
Let bij gebruik en opslag erop dat kabels en luchtslang zo geplaatst worden dat van hen geen verstrikkingsgevaar uitgaat.
Knik de luchtslang nooit tijdens het gebruik; dit kan leiden tot verwondingen. Hij mag ook niet worden dichtgedrukt of op een andere manier worden geblokkeerd.
Meet de bloeddruk niet als tegelijkertijd andere metingen op hetzelfde lichaamsdeel worden uitgevoerd aangezien deze daardoor worden verstoord resp. kunnen uitvallen.
Te frequente en op elkaar volgende metingen kunnen leiden tot storing van de bloedcirculatie en zo tot letsels.
Het apparaat mag niet samen met chirurgische uitrustingen worden gebruikt.
Plaats de manchet nooit over de gekwetste huidplekken aangezien dit kan leiden tot verdere letsels.
Als het in zeldzame gevallen door een foutieve functie zou gebeuren dat de manchet tijdens de meting permanent opgepompt
blijft, dan moet deze onmiddellijk worden geopend. Verlengde belasting van de arm door een te hoge druk in de manchet (manchetdruk >300 mmHg of een permanente druk > 15 mmHg boven 3 min.) Kan leiden tot een ecchymose aan de arm.
Om de kalibratie van het apparaat te controleren, neemt u contact op met de klantenservice.
Het apparaat is niet geschikt voor een constante controle van de bloeddruk tijdens operaties of de behandeling van medische noodgevallen - gevaar op letsels.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van anesthesiemiddelmengsels, die door lucht of zuurstof ontvlambaar zijn.
Verzeker voor gebruik dat het apparaat werkt en zich in correcte toestand bevindt. Voer tijdens het gebruik geen service- of reparatiewerken uit.
Controleer het apparaat op beschadigingen. Het gebruik van een beschadigd apparaat kan leiden tot letsels, incorrecte meetwaarden of ernstige gevaren.
Het apparaat mag niet in de omgeving van apparaten worden bediend, die sterke elektrische straling uitzenden, zoals bijv. radiozenders of mobiele telefoons. Daardoor kan de werking worden beperkt (zie „Elektromagnetische verdraagzaamheid“).
Het apparaat en zijn componenten kunnen binnen de patiëntenomgeving worden toegepast. Bij bestaande allergieën aan polyester resp. kunststoffen mag het apparaat niet worden toegepast.
Als tijdens een meting ongemakken zoals bijv. pijn aan de bovenarm of andere klachten optreden, bedient u de toets start/ stop 7, om een onmiddellijke ontluchting van de manchet te bereiken. Maak de manchet los en neem deze van de bovenarm af.
Als de manchetdruk 300 mmHg bereikt, laat het apparaat automatisch lucht uit de manchet af. Als geen lucht afgelaten zou worden, verwijdert u de manchet van de arm en drukt u op de toets start/ stop 7, om het pompen af te breken.
Was de manchet niet in een wasmachine of een vaatwasser!
De levensduur van de manchet kan naargelang frequentie van het reinigen, de toestand van de huid en bewaarplaats variëren. De typische levensduur bedraagt 10.000 meetprocessen.
Er wordt aanbevolen de functie alle 2 jaar en na een onderhoud of reparatie te controleren. Neem hiervoor contact op met de klantendienst.
Raak niet tegelijk de batterijen en de patiënt aan.
Repareer het apparaat niet zelf als het mankementen vertoont. Laat reparaties alleen uitvoeren door een geautoriseerde servicedienst.
Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen en dieren. Het inslikken van kleindelen zoals verpakkingsmateriaal, batterij, batterijcompartimentdeksel enz. kan leiden tot verstikking.
Gebruik alleen originele aanvullende onderdelen en reserveonderdelen van de fabrikant aangezien anders schade aan het apparaat of persoonlijke schade kunnen ontstaan.
Informeer medisana wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer er onverwachte dingen gebeuren.
De constructiewijze van het apparaat staat mogelijk de onbeoogde verbinding toe met intravasculaire vloeistofsystemen. Hierdoor zou lucht in een bloedader kunnen geraken - letselgevaar.
Gebruik het apparaat alleen onder de bedrijfsvoorwaarden, zoals beschreven in de technische gegevens. Anders zouden levensduur en prestatie van het apparaat kunnen lijden.
Het apparaat heeft minstens 30 minuten nodig om zich van de minimale opslagtemperatuur te verwarmen, tot het voor het reglementair gebruik bereid is.
Het apparaat heeft minstens 30 minuten nodig om zich van de maximale opslagtemperatuur af te koelen, tot het voor het reglementair gebruik bereid is.
Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Inhoud:
1 stuk
Kenmerken:
Merk Medisana
Categorie Bloeddrukmeters
Reviews 5/5 (1 reviews)

Tekst verminderen


Reviews

(1 reviews)

Gemiddelde score

5,0 / 5

Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.

Filteren op:

100%
0%
0%
0%
0%

Sorteren op:

Meest recent eerst
  • Les plus récents d'abord
  • Oudste eerst
  • Hoogste cijfer eerst
  • Laagste cijfer eerst
  • Nuttigste eerst
Alle talen
  • Alle talen
  • Nederlands
Marc 56-65 jaar
Gebruiksvriendelijk om mee te werken. Heel goed spul
Nuttige review? 0 0