Medisana DS 400 Gezichtssauna 1 Kit

van Medisana
Medisana DS 400 Gezichtssauna 1 Kit
Klantenbonus
0,45  €
49,99
-5%
Voordeel
47,50 
+
Nog maar 2 in voorraad!
Op voorraad!
gratis levering Bij aankoop van minstens 2 producten

Bestel nu, betaal later met Klarna. (vanaf € 59 aankoop)


Beschrijving

Voor de cosmetische behandeling van de gezichtshuid.

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Het apparaat is bedoeld om warme stoom te produceren die vervolgens kan worden gebruikt voor de cosmetische behandeling van de gezichtshuid. Bovendien kan de stoom worden verrijkt met aromastoffen. Gebruik het apparaat maximaal 60 minuten per dag.

Deze kit bevat:
- 1 x Medisana gezichtssauna DS 400
- 1 x Stoomopzetstuk voor het gezicht met aromapadhouder
- 1 x Stoomopzetstuk voor de neus met aromapadhouder
- 1 x Afdekking voor de aromapadhouder
- 1 x Maatbeker
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Indicaties:
- Voor de gezichtshuid

Gebruiksaanwijzing:
Apparaat voorbereiden en gebruiken:
1. Zet het apparaat op een vlak, stevig, horizontaal en waterbestendig oppervlak. Houd het apparaat tijdens het gebruik nooit in de hand vast.
2. Vul het waterreservoir in de basisunit met kraanwater. Gebruik daarbij altijd de maatbeker, vul het apparaat nooit rechtstreeks uit de kraan met stromend water.
3. Gebruik geen andere vloeistoffen dan water.
4. In gebieden met hard water wordt aanbevolen om het water in het reservoir of de maatbeker voor de helft te vermengen met gedemineraliseerd water.
5. Niet met meer water vullen dan tot aan de markering voor het maximale vulniveau op de maatbeker.
6. Zet het stoomopzetstuk op de basisunit door het met de wijzers van de klok mee vast te draaien totdat het hoorbaar vastklikt.
7. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in door op de aan-/ uitknop te drukken.
8. Stel met de temperatuurknop en de tijdsduurknop de gewenste temperatuur (van 80-95 °C voor aromatherapie en 100 °C voor stoom) en de tijdsduur (van 15 tot 60 minuten) in. Standaard is 100 °C en 30 minuten ingesteld. Het duurt even voor het apparaat de stoom produceert.
9. Ga voor het apparaat zitten houd uw gezicht of uw neus boven het opzetstuk. Wanneer de temperatuur te hoog is, kunt u die lager instellen of uw gezicht resp. neus iets verder van het opzetstuk houden.
10. Wanneer het water in het reservoir op is, schakelt het apparaat automatisch uit. Het apparaat schakelt daarnaast ook uit na afloop van de ingestelde tijdsduur of wanneer u op de aan-/ uitknop drukt.

Gebruik voor aromatherapie:
1. In principe kunt u de beschrijving bij „Apparaat voorbereiden en gebruiken“ volgen.
2. Daarnaast kunt u een met een aromastof van uw keuze geprepareerde pad in de aromapadhouder plaatsen. Let op dat er geen aromamiddel (olie, essence enz.) in het waterreservoir terechtkomt.
3. Sluit de aromapadhouder door de afdekking 2 erop te zetten. Om het effect van de aromapadhouder volledig tot zijn recht te laten komen, moet de afdekking correct zijn aangebracht en goed vastzitten.
4. De temperatuur mag niet hoger worden ingesteld dan 95°C.

Na gebruik/ schoonmaken en onderhoud:
- Laat het apparaat na elk gebruik afkoelen. Maak de aromapadhouder en de watertank helemaal leeg en droog het apparaat evt. af met een zachte doek.
- Maak het apparaat na elk gebruik schoon om te voorkomen dat vet- en kalkresten gaan vastzitten.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt en wacht tot het apparaat helemaal is afgekoeld.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen (bijv. alcohol, aceton, benzine of schuurmiddel) of harde borstels voor het schoonmaken van de kunststof onderdelen.
- Maak de behuizing en de stoomopzetstukken schoon met een zachte, vochtige doek en wrijf ze vervolgens droog.
- Maak de basisunit nooit schoon onder stromend water, er zitten elektrische onderdelen in.
- Dompel het apparaat niet onder in water. Er mag geen water in het apparaat komen. Gebruik het apparaat pas weer als het helemaal droog is.
- Gebruik bij het schoonmaken geen scherpe of puntige voorwerpen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en bescherm het tegen vuil en vocht.
- Bewaar het apparaat op een veilige, schone en droge plaats.

Weggooien:
Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een milieustraat of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Voorzorgsmaatregelen:
Over de voeding:
- Controleer als u het apparaat aansluit op het stopcontact of de op het typeplaatje vermelde netspanning overeenkomt met de spanning van uw stroomnet.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat uitgeschakeld is.
- Pak het apparaat nooit op aan het snoer, trek of draai nooit aan het snoer en zorg dat het snoer niet bekneld raakt.
- Leg het snoer zo neer dat er niet over kan worden gestruikeld en dat het risico van wurging is uitgesloten.
- Raak de stekker niet aan als u in het water staat en pak de stekker altijd alleen vast met droge handen.
- Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, omdat de nabijheid van water een gevaar vormt, ook als het apparaat is uitgeschakeld.
- Als extra bescherming wordt geadviseerd een aardlekschakelaar (RCD) met een lekstroom van maximaal 30 mA te installeren in de stroomkring van de badkamer. Vraag uw installateur om advies.

Voor bijzondere personen:
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Overleg voor gebruik met uw huisarts als u lijdt aan een allergische luchtwegaandoening.
- Overleg met uw arts als er tijdens het gebruik gezondheidsproblemen optreden. Stop in dat geval direct met het gebruik van het apparaat.

Over het gebruik van het apparaat:
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat mankementen vertoont of als het is gevallen of in het water is gevallen.
- Gebruik het apparaat niet onder dekens, handdoeken, enz.
- Verwijder steeds voor u het apparaat gaat gebruiken sieraden van uw hals en uw gezicht.
- Houd uw ogen gesloten tijdens het gebruik en bescherm zones die niet goed tegen warmte kunnen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 60 minuten.
- Schud het apparaat niet tijdens het gebruik. Dat zou kunnen leiden tot brandwonden.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak, zodat het niet kan omvallen.
- Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek in dat geval meteen de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als er geen of heel weinig vloeistof in de watertank zit.
- Gebruik geen etherische oliën (bijv. eucalyptus of menthol), deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Zorg dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat niet stoffig of vies worden.
- Schakel na gebruik alle functies uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Onderhouden en schoonmaken:
- U mag het apparaat zelf alleen schoonmaken. Repareer het apparaat niet zelf als het mankementen vertoont, omdat daardoor elke aanspraak op garantie vervalt. Vraag advies aan uw speciaalzaak en laat reparaties alleen uitvoeren door de medisana servicedienst.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder dat er toezicht op wordt gehouden.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Trek meteen de stekker uit het stopcontact als er toch vloeistof in het apparaat komt.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd snoer alleen worden vervangen door medisana, een erkende speciaalzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

Inhoud:
1 kit

Kenmerken:
Merk Medisana
Categorie Gezichtsverzorging
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen