Hibiscrub Zeep Antisepticum 5l

van Mepilex
52,23 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24h in afhaalpunt
Beschrijving

Hibiscrub Zeep Antisepticum 5l

Indicaties: Antiseptische en reinigende vloeibare zeep, te gebruiken vóór een heelkundige ingreep of in de verpleegdiensten ter voorkoming van kruisinfectie en voor de pre- en postoperatieve totale lichaamshygiëne.

Samenstelling: Chlorhex. digluconas 40 mg — Poloxamer. — Lauryl. dimethylamino oxyd. — Rubr. coccineum A (E 124) pro colore — Isopropanol. — D-Gluconolacton. — Arom. citri synthet. (Der. nr 42 / 303) — Aqua ad 1 ml.

Posologie en wijze van gebruik:
Pre-operatief chirurgisch ontsmetten van de handen.
De handen en voorarmen bevochtigen en wassen met onverdunde Hibiscrub-oplossing gedurende 1 minuut.
De nagels borstelen met een nagelborsteltje. Grondig spoelen en opnieuw wassen met Hibiscrub-oplossing gedurende 2 minuten. Grondig spoelen en drogen.
Hygiënisch ontsmetten van de handen.
De handen en voorarmen bevochtigen en wassen met onverdunde Hibiscrub-oplossing gedurende 1 minuut.
Grondig spoelen en drogen.
Pre-operatieve lichaamshygiëne van de patiënt.
De dag voor de operatie het hele lichaam wassen met 25 ml Hibiscrub (= ongeveer 2 soeplepels), te beginnen met het aangezicht en zo verder in benedenwaartse richting met speciale aandacht voor de huidstreek van de neus, oksels, navel, lies en perineum.
Vervolgens wordt het lichaam gespoeld en wordt het wassen herhaald met 25 ml Hibiscrub volgens dezelfde procedure, te beginnen met het hoofdhaar. Daarna wordt het ganse lichaam en het hoofdhaar grondig gespoeld.
Vervolgens droogt de patiënt zich af met een verse handdoek en trekt vers linnen aan. Deze wasprocedure wordt ook de dag van de operatie herhaald.
Bedlegerige patiënten kunnen met Hibiscrub gewassen worden volgens de standaard bedbad methode. De desinfectie van het operatieveld gebeurt in de operatiezaal op conventionele wijze.
Post-operatieve lichaamshygiëne van de patiënt.
Gedurende de dagen die de operatie volgen het hele lichaam met uitzondering van de operatiewonde, wassen volgens dezelfde procedure zoals vermeld bij de pre-operatieve lichaamshygiëne.

Kenmerken:
Merk Mepilex
Categorie Diverse
Prijs 52,23 
Gewicht 5390 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Zoals de meeste antiseptica mag Hibiscrub niet in aanraking komen met de hersenen, het hersenvlies, het ruggemergkanaal en het middenoor.
Hibiscrub is tegenaangewezen voor patiënten die reeds een hypersensitiviteit vertoonden voor chloorhex.

Bijzondere voorzorgen:
Hibiscrub is enkel voor uitwendig gebruik, niet voor injectie.
Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.
Vermits Hibiscrub ontvlambaar is, mag het niet gebruikt worden in de nabijheid van een vlam of een elektrisch toestel.
In geval van eczemateuze anamnese is voorzichtigheid geboden.

Zwangerschap en lactatie: Hibiscrub mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en lactatie.
De percutane resorptie is immers zeer zwak of zelfs afwezig.

Ongewenste effecten:
De volgende ongewenste effecten kunnen occasioneel voorkomen: — allergische reacties: reacties ter hoogte van de huid (rash, contactdermatitis), zelden ernstige reacties (anafylactische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke bloeddrukdaling); — irritatie van de huid en de slijmvliezen; — ototoxiciteit bij direct contact met het middenoor; — in geval van verlengd oogcontact met chloorhex.-oplossingen die verschillende malen meer geconcentreerd waren dan deze aanbevolen voor gebruik in het oog, of in geval van gebruik in het oog van chloorhex. formulaties die niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog, werd irreversibele en ernstige schade aan het oog gerapporteerd.
Stop in deze gevallen met het gebruik van Hibiscrub.

Overdosering - Interacties

Besturen van voertuigen en gebruik van machines: Het is onwaarschijnlijk dat Hibiscrub het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken zou beïnvloeden.

Overdosering:
Accidentele inname per os.
Chloorhex. wordt slechts weinig geabsorbeerd uit de gastro-intestinale tractus.
Chloorhex.
Het is weinig waarschijnlijk dat een accidentele inname van chloorhex. enig systemisch effect zou veroorzaken, tenzij een massieve hoeveelheid werd ingenomen.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met het risico op hepatotoxiciteit.
Irritatie van de gastro-intestinale mucosae kan eveneens optreden.
Braken induceren is tegenaangewezen.
Bij inname van kleine hoeveelheden chloorhex. kunnen eventueel kleine hoeveelheden melk of water toegediend worden ter verdunning.
Het gebruik van actieve kool wordt niet aanbevolen aangezien het chloorhex. haast niet adsorbeert. Het gebruik van actieve kool wordt enkel aanbevolen wanneer ook andere producten werden ingenomen die er wel door worden geadsorbeerd.
Een maagspoeling kan uitgevoerd worden, maar enkel indien een massieve hoeveelheid werd ingenomen en onmiddellijk na de inname.
Isopropanol.
De symptomen van overdosering te wijten aan de isopropanolcomponent zijn vrij analoog aan deze van een ethanolintoxicatie, doch de toxische dosis is veel lager, nl. depressie van het centraal zenuwstelsel, nausea, braken en abdominale pijn, ademhalingsdepressie en coma.

Interacties:
Chloorhex. is fysico-chemisch onverenigbaar met anionactieve derivaten (vb. zepen).
Linnen dat in contact is geweest met Hibiscrub moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle sporen verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloorbevattende middelen.
Indien het linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan, zodat bleken met perboraat dan meer aangewezen is.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.