Nurofen Kinderen Suikervrij Rood 4% Suspensie Voor Oraal GebruikFles 150ml

van Nurofen
Geneesmiddel
Nurofen Kinderen Suikervrij Rood 4% Suspensie Voor Oraal GebruikFles 150ml
11,97 
+
Op voorraad!

Beschrijving

Voor een korte symptomatische behandeling van koorts en lichte tot matige pijn

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) worden genoemd. Die geneesmiddelen veranderen de wijze waarop het lichaam reageert op pijn, ontsteking en een hoge lichaamstemperatuur.
Nurofen voor Kinderen is bestemd voor een korte symptomatische behandeling van:
- Koorts
- Lichte tot matige pijn

Indicaties:
- Voor een korte symptomatische behandeling van koorts en lichte tot matige pijn
- Vanaf 6 jaar

Contra-indicaties:
Geef Nurofen voor Kinderen niet aan kinderen die:
- Allergisch zijn voor ibuprofen of voor andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s) of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Ooit kortademigheid geweest zijn, astma, een lopende neus, gezwollen gezicht en/ of handen, of netelroos doorgemaakt hebben na gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s).
- Ooit een maagdarmbloeding of -perforatie vertoond hebben als gevolg van een vroeger gebruik van NSAID’s.
- Een terugkerende maag- of duodenumzweer (peptisch ulcus) of -bloeding hebben of dat gehad hebben (twee of meer episoden van bewezen zweer of bloeding).
- Ernstig lever- of nierfalen hebben.
- Ernstig hartfalen hebben.
- Erfelijke problemen hebben met fructose/ fruitsuiker.
- Een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding hebben.
- Aan bloedstollingsstoornissen lijden. Ibuprofen kan de bloedingstijd verlengen.
- Onopgehelderde stoornissen van de bloedaanmaak.
- Ernstige gedehydrateerd zijn (door braken, diarrhee of door te weinig drinken).
Niet innemen tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Samenstelling:
Ibuprofen, citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, natriumchloride, natriumsaccharine, polysorbaat 80, domifenbromide, vloeibare maltitol, glycerol, xanthaangom, aardbeiaroma (bevat propyleenglycol) en gezuiverd water

Actieve samenstelling:
Ibuprofen

Gebruiksaanwijzing:
De aanbevolen dosering bij pijn en koorts:
Gewicht (leeftijd) van het kind Hoeveel Hoe vaak in 24 uur*
20-29kg (6 - 9 jaar) 5ml (gelijk aan 200mg ibuprofen) 3 keer
30-40kg (10 - 12 jaar) 7,5ml (gelijk aan 300mg ibuprofen) 3 keer
*Doses moeten ongeveer om de 6 tot 8 uur worden gegeven.

Niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar en een lichaamsgewicht lager dan 20 kg
Goed schudden voor gebruik.

Voor oraal gebruik:
- Schud de fles goed.
- Gebruik het uiteinde van de maatlepel dat overeenstemt met de vereiste dosis.
- Giet het geneesmiddel in de maatlepel.
- Steek de maatlepel in de mond van het kind en dien de dosis toe.
- Zet de dop na gebruik weer op de fles. Was de maatlepel af met warm water en laat hem drogen.
- Buiten het zicht en bereik en zicht van kinderen houden

Voorzorgsmaatregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als uw kind
Een bepaalde erfelijke stoornis van de bloedvorming heeft (zoals acute intermitterende porfyrie).
Bloedstollingsstoornissen heeft.
Bepaalde huidziekten heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of gemengde bindweefselziekte).
Een darmziekte heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn) omdat deze aandoeningen kunnen verergeren
Ooit hoge bloeddruk en/ of hartfalen heeft doorgemaakt of nu heeft.
Verminderde nierfunctie heeft.
Leverstoornissen heeft. Langdurige inname van Nurofen vereist een regelmatige controle van de leverwaarden, de nierfunctie en van de bloedformule.
Voorzichtigheid is geboden bij inname van andere geneesmiddelen die het risico op zweervorming of bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden (zoals prednisolon), geneesmiddelen om het bloed te verdunnen (zoals warfarine), selectieve serotonine-heropnameremmers (geneesmiddelen tegen depressie) of plaatjesaggregatieremmers (zoals acetylsalicylzuur).
Een ander NSAID inneemt (met inbegrip van COX-2-remmers zoals celecoxib en etoricoxib) omdat het tezamen innemen vermeden moet worden.
Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de laagste doeltreffende dosering te gebruiken gedurende een zo kort mogelijke tijd.
Over het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers ernstige blijvende nierproblemen veroorzaken. Dat risico kan toenemen bij een lichamelijke belasting, verlies van zout en uitdroging. Daarom moet het worden vermeden.
Langdurig gebruik van onverschillig welk type pijnstiller voor hoofdpijn kan de hoofdpijn verergeren. Als die situatie zich voordoet of wordt vermoed, moet medisch advies worden gevraagd en moet de behandeling worden stopgezet. De diagnose van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) moet worden vermoed bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of wegens) regelmatig gebruik van geneesmiddelen voor hoofdpijn.
Kortademigheid kan optreden als uw kind astma of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft.
Hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructief longlijden vertoont, dan is het risico op allergische reacties hoger. Die allergische reacties kunnen zich voordoen als astma-aanvallen (zogenaamd analgetisch astma), Quincke-oedeem of urticaria.
Ernstige huidreacties (zoals het Stevens-Johnsonsyndroom) werden zeer zelden gerapporteerd bij gebruik van NSAID’s. Het gebruik van Nurofen voor Kinderen moet onmiddellijk worden stopgezet zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen van allergische reacties verschijnen.
Tijdens waterpokken (varicella) is het raadzaam het gebruik van Nurofen voor Kinderen te vermijden.
Net een zware operatie heeft ondergaan, omdat medisch toezicht nodig is.Uitgedroogd is omdat er een verhoogd risico op nierfalen bestaat bij uitgedroogde kinderen.
NSAIDS kunnen symptomen van infectie en koorts maskeren.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Nurofen voor Kinderen inneemt als u:
- Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief “mini-beroerte” of transiënte ischemische attack “TIA”) heeft gehad.
- Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

Het is beter geen alcohol te drinken tijdens het gebruik van Nurofen. Sommige bijwerkingen, zoals deze met betrekking tot het maagdarmkanaal en het centrale zenuwstelsel, worden waarschijnlijker wanneer alcohol samen met Nurofen gebruikt wordt.

Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij uw arts u iets anders aanraadt.
Enkel kleine hoeveelheden ibuprofen en zijn afbraakproducten komen in de moedermelk terecht. Nurofen kan tijdens de borstvoeding gebruikt worden, aan de aanbevolen dosis en gedurende een zo kort mogelijke periode.
Nurofen behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid van vrouwen kunnen verstoren. Dat effect is omkeerbaar bij stopzetting van het geneesmiddel.
Bij een kort gebruik heeft dit geneesmiddel geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.
Nurofen voor Kinderen bevat maltitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat 28,09 mg natrium per 15 ml suspensie (= 1,87 mg natrium per ml). Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
Nurofen voor Kinderen Suikervrij 4% suspensie voor oraal gebruik (sinaasappelsmaak) bevat tarwezetmeel. Geschikt voor mensen met coeliakie.
Patiënten met tarweallergie (verschilt van coeliakie) mogen dit geneesmiddel niet innemen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25°C.
Houdbaarheid na openen van de fles: 6 maanden

Inhoud:
Fles 150 ml

Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Geneesmiddelen voor kinderen
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.