1.600.000 tevreden klanten
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Nurofen 200mg Ibuprofen 48 Tabletten

Nurofen 200mg Ibuprofen 48 Tabletten

van Nurofen
Nurofen 200mg Ibuprofen 48 Tabletten
4,89 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Nurofen 200mg Ibuprofen 48 Tabletten

Eigenschappen:
Vermindert ontstekingspijn, zwelling en koorts.

Indicaties:
Voor de symptomatische verlichting van matige tot gemiddelde pijn zoals hoofdpijn, menstruatiepijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, spierpijn, reumatische pijn en koorts en pijn na vaccinatie

Contra-indicaties:
- Patiënten met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de vermelde hulpstof(fen)
- Patiënten met een historie van overgevoeligheidsreacties (bronchospasmen, astma, rhinitis angio-oedeem of urticaria) geassocieerd met ibuprofen, acetylsalicylzuur (aspirine) of andere niet steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s)
- Dit geneesmiddel bevat 116,1 mg (of 0,34 mmol) sucrose per dosis (1 tablet). Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-isomaltase insufficiëntie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
- Actief, of eerder herhaaldelijk optredend maagzweer/ bloeding (twee of meer duidelijke periodes van bewezen ulceratie of bloeding)
- Het eerder optreden van gastro-intestinale bloeding of perforatie als gevolg van NSAID gebruik
- Patiënten met ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (NYHA Klasse IV)
- Het derde trimester van de zwangerschap
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar

Samenstelling:
Ibuprofen; hulpstoffen: tabletkern - croscarmellose natrium (E468), natrium laurylsulfaat, natrium citraat (E331), stearinezuur (E570), colloïdaal silicium watervrij (E551); suikerlaag - carmellose natrium (E466), talk, acacia (E414), sucrose, titaandioxide (E171), polyethyleenglycol 6000; imprint: Opacode zwart (ijzeroxide/ E172), schellak (E904), propyleenglycol

Hulpstoffen met bekend effect:
Sucrose - 1 tablet bevat 116,1 mg sucrose, overeenkomend met ongeveer 0,34 mmol.
Natrium - 1 tablet bevat 12,65 mg natrium, overeenkomend met ongeveer 0,55 mmol.

Actieve samenstelling:
Ibuprofen 200 mg

Gebruiksaanwijzing:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: eerst 1-2 tabletten innemen, hierna zonodig 1 of 2 tabletten iedere 4-6 uur innemen.
Wacht tenminste 4 uur tussen twee doses en neem niet meer dan 6 tabletten (1200 mg) in per 24 uur.
Geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water, niet kauwen.
Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van Nurofen 200 tablet.

Voorzorgsmaatregelen:
Uitsluitend voor oraal en kortdurend gebruik
Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van de laagst mogelijk effectieve dosis voor de kortst mogelijke periode die nodig is om de symptomen onder controle te brengen.
Als bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dit product langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Bij volwassenen wordt geadviseerd een arts te raadplegen als dit product bij koorts langer dan 3 dagen moet worden gebruikt of voor pijnverlichting langer dan 5 dagen, of als de verschijnselen verergeren.
Dit geneesmiddel bevat 1,1 mmol (of 25,3 mg) natrium per 2 doses (2 tabletten). Hiermee dient rekening te worden gehouden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap moet ibuprofen niet worden gebruikt tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Als ibuprofen wordt gebruikt bij een vrouw die probeert zwanger te worden, of tijdens het eerste of tweede trimester van de zwangerschap, dan dient de dosering zo laag mogelijk gehouden te worden en de behandeling dient zo kort mogelijk te duren.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Bronchospasmen kunnen optreden bij patiënten die lijden aan of met een voorgeschiedenis van asthma bronchiale of allergische aandoeningen.
Bij patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie en/ of hartfalen is voorzichtigheid geboden (overleg met arts of apotheker) voorafgaand aan de behandeling.
Ook moet zorgvuldige overweging plaatsvinden vóór aanvang van langdurige behandeling van patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire gebeurtenissen (hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken), met name wanneer hoge doses ibuprofen (2400 mg/ dag) nodig zijn.
Over het algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade aan de nieren met het risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met geneesmiddelen die het risico op ulceratie of bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers en middelen die de plaatjesaggregatie tegengaan zoals acetylsalicylzuur.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Ibuprofen moet evenals andere NSAID’s worden vermeden in combinatie met andere NSAID’s waaronder cyclo-oxygenase-2-selectieve remmers: gelijktijdig gebruik van twee of meer NSAID’s dient te worden vermeden omdat dit het risico op bijwerkingen kan verhogen.
Gelijktijdige behandeling van ibuprofen en acetylsalicylzuur wordt meestal niet aangeraden omdat het de kans op bijwerkingen vergroot.

Ibuprofen moet met voorzichtigheid worden gebruik in combinatie met:
- Anticoagulantia: NSAID’s kunnen de effecten van anticoagulantia zoals warfarine versterken.
- Antihypertensiva (ACE-remmers en angiotensine-II-antagonisten) en diuretica: NSAID’s kunnen het effect van deze geneesmiddelen verminderen.
- Kaliumsparende diuretica: de gelijktijdige toediening van ibuprofen en kaliumsparende diuretica kan leiden tot hyperkaliëmie (controle van de kaliumspiegel in serum wordt aanbevolen).
- Corticosteroïden: toegenomen risico op gastro-intestinale ulceratie en bloeding
- Plaatjesaggregatieremmers en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRIs): toegenomen risico op gastro-intestinale bloeding
- Hartglycosiden bv. digoxine: NSAID’s kunnen hartfalen verergeren, de glomerulaire filtratiesnelheid verlagen en de glycosidespiegel in plasma verhogen.
- Lithium: er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van lithium.
- Methotrexaat: er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van methotrexaat.
- Ciclosporine: toegenomen risico op nefrotoxiciteit
- Mifepriston: na toediening van mifepriston mogen 8-12 dagen lang geen NSAID’s gebruikt worden, omdat deze het effect van mifepriston kunnen verminderen.
- Tacrolimus: het risico op nefrotoxiciteit is mogelijk verhoogd als de twee geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend.
- Zidovudine: er zijn aanwijzingen voor een verhoogd risico op haemarthroses en haematoma in HIV (+) haemofiliepatiënten die gelijktijdig behandeld worden met zidovudine en ibuprofen.
- Chinolonantibiotica: gegevens uit dieronderzoek tonen aan dat NSAID’s het risico op convulsies door chinolonantibiotica kunnen verhogen.
- Sulfonylureumderivaten: klinische onderzoeken hebben interacties aangetoond tussen niet-steroïde ontstekingsremmers en antidiabetica (sulfonylureumderivaten). Hoewel er tot op heden geen interacties tussen ibuprofen en sulfonylureumderivaten zijn beschreven, wordt bij gelijktijdige toediening als voorzorgsmaatregel controle van de bloedglucosewaarden aanbevolen.
- Probenecide en sulfinpyrazon: geneesmiddelen die probenecide of sulfinpyrazon bevatten, kunnen de uitscheiding van ibuprofen vertragen.
- Fenytoïne: het gelijktijdig gebruik van ibuprofen met fenytoïnepreparaten kan de serumspiegel van fenytoïne verhogen. Bij correct gebruik (de maximale dosering gedurende 4 dagen) is controle van de fenytoïnespiegel in serum doorgaans niet nodig.

Inhoud:
48 tabletten
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 4,89 €
Gewicht 37 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren