1.600.000 tevreden klanten
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Nurofen Fastine Liquid Caps 200mg Ibuprofen 10 Capsules

Nurofen Fastine Liquid Caps 200mg Ibuprofen 10 Capsules

van Nurofen
Nurofen Fastine Liquid Caps 200mg Ibuprofen 10 Capsules
3,51 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Nurofen Fastine Liquid Caps 200mg Ibuprofen 10 Capsules

Eigenschappen:
Vermindert ontstekingsgerelateerde pijn, zwellingen en koorts.

Indicaties:
- Voor de kortdurende symptomatische behandeling van matige tot gemiddelde pijn, zoals hoofdpijn, menstruatiepijn, kiespijn en koorts en pijn bij verkoudheid
- Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 20 kg lichaamsgewicht (ongeveer 6 jaar oud)

Contra-indicaties:
- Overgevoeligheid voor ibuprofen, ponceau 4R (E124) of voor één van vermelde hulpstoffen
- Patiënten die eerder overgevoeligheidsreacties hebben vertoond (bijvoorbeeld bronchospasme, astma, rinitis, angio-oedeem of urticaria) gerelateerd aan de inname van acetylsalicylzuur (ASA), ibuprofen of andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s)
- Actieve maagzweer/ -bloeding of voorgeschiedenis van recidiverende maagzweer/ -bloeding (twee of meer afzonderlijke episoden van bewezen ulceratie of bloeding)
- Voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie gerelateerd aan eerdere behandeling met NSAID’s
- Patiënten met ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (NYHA klasse IV)
- Kinderen met een lichaamsgewicht lager dan 20 kg
- Patiënten met een cerebrovasculaire of een andere actieve bloeding
- Patiënten met niet-opgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak
- Patiënten met ernstige dehydratie (ten gevolge van braken, diarree of onvoldoende vochtinname)
- Het laatste trimester van de zwangerschap
- Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Patiënten met zeldzame erfelijke fructose-intolerantie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
- Gecontra-indiceerd tijdens het derde trimester van de zwangerschap

Samenstelling:
Ibuprofen; hulpstoffen: vulling - macrogol 600 kaliumhydroxide (minimale zuiverheid 85%), gezuiverd water; omhulsel van de capsule - vloeibaar sorbitol (E420), gedeeltelijk gedehydreerd, gelatine, ponceau 4R (E124); inkt - Opacode WB white NS-78-18011 [bestaand uit 29% w/ w titaandioxide (E171), 10% w/ w propyleenglycol, 5% w/ w hypromellose (E464)]

Analyse van de samestelling:
  /capsule
Ibuprofen 400mg
Sorbitol (E420) 9,89mg
Ponceau 4R (E124) 0,485mg

Actieve samenstelling:
Ibuprofen

Gebruiksaanwijzing:
- Volwassenen en adolescenten ≥ 40 kg:
Aanvangsdosis 200 mg of 400 mg ibuprofen
Indien nodig kunnen extra doses van 1 of 2 capsules (200 mg of 400 mg ibuprofen) worden ingenomen.
Het doseringsinterval moet worden gekozen afhankelijk van de waargenomen verschijnselen en de maximale aanbevolen dagdosis.
Voor de dosis van 400 mg mag dit interval niet korter zijn dan 6 uur en voor de dosis van 200 mg niet korter dan 4 uur.
De totale dosis van 1200 mg per 24 uur mag nooit worden overschreden.

Lichaamsgewicht Enkelvoudige dosis in aantal capsules Maximale dagdosis in aantal capsules
≥40kg
Adolescenten, volwassenen en ouderen
1 of 2 capsules (overeenkomend met 200mg of 400mg ibuprofen) 6 capsules (overeenkomend met 1200mg ibuprofen)

- Kinderen ≤ 39 kg:
Nurofen Fastine mag bij kinderen alleen worden gebruikt bij een lichaamsgewicht van ten minste 20 kg.
De maximale totale dagdosis ibuprofen bedraagt 20-30 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 tot 4 enkelvoudige doses met toedieningsintervallen van 6 tot 8 uur.
De totale dosis van 30 mg/ kg per 24 uur mag nooit worden overschreden.

Voor Nurofen Fastine geldt voor kinderen de volgende toedieningsinstructie:

Lichaamsgewicht Enkelvoudige dosis in aantal capsules Maximale dagdosis in aantal capsules
Kinderen 20kg-29kg 1 (overeenkomend met 200 mg ibuprofen) 3 (overeenkomend met maximaal 600 mg ibuprofen)
Kinderen 30kg- 39kg 1 (overeenkomend met 200 mg ibuprofen) 4 (overeenkomend met maximaal 800 mg ibuprofen)

Patiënten met een gevoelige maag wordt geadviseerd Nurofen Fastine 200 mg liquid capsules met voedsel in te nemen.
Indien het middel kort na het eten wordt ingenomen, kan het intreden van de werking van Nurofen Fastine worden vertraagd. Als dit het geval is, mag niet meer Nurofen Fastine worden ingenomen dan aanbevolen of mag een volgende dosis pas na het verstrijken van het betreffende dosisinterval worden ingenomen.

Voorzorgsmaatregelen:
Uitsluitend voor oraal en kortdurend gebruik
De maximale aanbevolen dagdosis mag niet worden overschreden.
Er mag niet op de capsules worden gekauwd.
De patiënt wordt geadviseerd een arts te raadplegen als dit product 3 dagen moet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten, of als de verschijnselen verergeren.
De patiënt wordt geadviseerd een arts te raadplegen als dit product bij koorts langer dan 3 dagen moet worden gebruikt bij volwassenen of voor pijnbehandeling langer dan 4 dagen, of als de verschijnselen verergeren.
Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap moet ibuprofen niet worden gebruikt tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Als ibuprofen wordt gebruikt bij een vrouw die probeert zwanger te worden, of tijdens het eerste of tweede trimester van de zwangerschap, dan dient de dosering zo laag mogelijk gehouden te worden en de behandeling dient zo kort mogelijk te duren.
Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van de laagst mogelijk effectieve dosis voor de kortst mogelijke periode die nodig is om de symptomen onder controle te brengen.
De meest waargenomen bijwerkingen zijn gastro-intestinaal van aard. Bijwerkingen zijn meestal dosisafhankelijk, met name het risico op het optreden van gastro-intestinale bloeding, dat afhankelijk is van de hoogte van de dosering en de duur van de behandeling.
Dit geneesmiddel bevat ponceau 4R. Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Gelijktijdige behandeling van ibuprofen en acetylsalicylzuur wordt meestal niet aangeraden omdat het de kans op bijwerkingen vergroot.
Gelijktijdig gebruik van NSAID’s, waaronder COX-2-specifieke remmers, verhoogt het risico van bijwerkingen en moet worden vermeden.
Bij ouderen gaat gebruik van NSAID’s vaker gepaard met bijwerkingen, vooral gastro-intestinale bloeding en perforatie die fataal kunnen verlopen. Ouderen hebben een verhoogd risico van de gevolgen van bijwerkingen.
Patiënten met ongecontroleerde hypertensie, congestief hartfalen (NYHA II-III), vastgestelde ischemische hartziekte, perifere arteriële ziekte, en/ of cerebrovasculaire ziekte mogen alleen met ibuprofen worden behandeld na zorgvuldige overweging. Hoge doses (2400 mg/ dag) dienen te worden vermeden.
Ook moet zorgvuldige overweging plaatsvinden vóór aanvang van langdurige behandeling van patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire gebeurtenissen (hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken), met name wanneer hoge doses ibuprofen (2400 mg/ dag) nodig zijn.
Ibuprofen, de werkzame stof van Nurofen Fastine, kan tijdelijk de trombocytenfunctie remmen (trombocytenaggregatie). Daarom wordt aanbevolen patiënten met stollingsstoornissen nauwgezet te controleren.
In geval van langdurige toediening van Nurofen Fastine moeten de leverwaarden, de nierfunctie en het bloedbeeld regelmatig worden gecontroleerd.
Bij gebruik van NSAID’s kunnen door gelijktijdige alcoholinname aan de werkzame stof gerelateerde bijwerkingen toenemen, in het bijzonder die van het maag-darmkanaal en het centrale zenuwstelsel.
NSAID’s kunnen de verschijnselen van infectie en koorts maskeren.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met bepaalde aandoeningen die kunnen verergeren:
- Systemische lupus erythematodes en gemengde bindweefselziekte, vanwege een verhoogd risico van aseptische meningitis
- Aangeboren stoornis van het porfyrinemetabolisme (bijv. acute intermitterende porfyrie)
- Maag-darmstelselaandoeningen en chronische inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
- Voorgeschiedenis van hypertensie en/ of hartfunctiestoornis
- Nierfunctiestoornis, omdat de nierfunctie kan verslechteren
- Leverfunctiestoornis
- Direct na een zware operatieve ingreep
- Bij patiënten die al eerder een allergische reactie hebben vertoond op andere stoffen, aangezien er bij hen ook sprake is van een verhoogd risico van overgevoeligheidsreacties bij gebruik van Nurofen Fastine
- Bij patiënten die last hebben van hooikoorts, neuspoliepen of chronische obstructieve respiratoire aandoeningen, aangezien bij hen sprake is van een verhoogd risico van allergische reacties

Inhoud:
10 capsules
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 3,51 
Gewicht 19 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren