1.600.000 tevreden klanten
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Nurofen Fastine Liquid Caps 400mg Ibuprofen 20 Capsules

Nurofen Fastine Liquid Caps 400mg Ibuprofen 20 Capsules

van Nurofen
Nurofen Fastine Liquid Caps 400mg Ibuprofen 20 Capsules
5,54 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Nurofen Fastine Liquid Caps 400mg Ibuprofen 20 Capsules

Eigenschappen:
Vermindert ontstekingsgerelateerde pijn, zwellingen en koorts.

Indicaties:
- Voor de symptomatische behandeling van matige tot gemiddelde pijn, zoals hoofdpijn, menstruatiepijn, kiespijn en koorts en pijn bij verkoudheid
- Voor gebruik bij volwassenen, kinderen en adolescenten met een lichaamsgewicht van 40 kg of meer (12 jaar en ouder)

Contra-indicaties:
- Overgevoeligheid voor ibuprofen, ponceau 4R (E124) of voor één van vermelde hulpstoffen
- Patiënten die eerder overgevoeligheidsreacties hebben vertoond (bijvoorbeeld bronchospasme, astma, rinitis, angio-oedeem of urticaria) gerelateerd aan de inname van acetylsalicylzuur (ASA), ibuprofen of andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s)
- Actieve maagzweer/ -bloeding of voorgeschiedenis van recidiverende maagzweer/ -bloeding (twee of meer afzonderlijke episoden van bewezen ulceratie of bloeding)
- Voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie gerelateerd aan eerdere behandeling met NSAID’s
- Patiënten met ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (NYHA klasse IV)
- Patiënten met een cerebrovasculaire of een andere actieve bloeding
- Patiënten met stoornissen van de bloedstolling of hemorragische diathese
- Patiënten met onverklaarde stoornissen van de bloedaanmaak
- Patiënten met ernstige dehydratie (door braken, diarree of onvoldoende vochtinname)
- In het laatste trimester van de zwangerschap
- Adolescenten met een lichaamsgewicht onder 40 kg of kinderen jonger dan 12 jaar
- Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Patiënten met zeldzame erfelijke fructose-intolerantie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
- Gecontra-indiceerd tijdens het derde trimester van de zwangerschap

Samenstelling:
Ibuprofen; hulpstoffen: vulling - macrogol 600, kaliumhydroxide (minimale zuiverheid 85%), gezuiverd water; omhulsel van de capsule - vloeibaar sorbitol (E420), gedeeltelijk gedehydreerd, gelatine, ponceau 4R (E124); inkt - Opacode WB white NS-78-18011 [bestaand uit 29% w/ w titaandioxide (E171), 10% w/ w propyleenglycol, 5% w/ w hypromellose (E464)]

Analyse van de samestelling:
  /capsule
Ibuprofen 400mg
Sorbitol (E420) 16,27mg
Ponceau 4R (E124)    0,79mg

Actieve samenstelling:
Ibuprofen

Gebruiksaanwijzing:
Startdosis: een capsule met water
Daarna, zo nodig, een capsule om de zes uur
Niet meer dan drie capsules (1200 mg) in een periode van 24 uur
Patiënten met een gevoelige maag wordt aangeraden om Nurofen samen met voedsel in te nemen.
Als Nurofen kort na de maaltijd wordt ingenomen, kan de werking vertraagd zijn. Als dit gebeurt, neem dan niet meer Nurofen dan wordt aangeraden en wacht tot het juiste interval tussen 2 doses voorbij is.

Voorzorgsmaatregelen:
Uitsluitend voor oraal en kortdurend gebruik
Er mag niet op de capsules worden gekauwd.
Als bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dit product langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Als het middel bij volwassenen langer dan 3 dagen nodig is bij koorts of 4 dagen voor de behandeling van pijn, of als de symptomen verslechteren, wordt de patiënt geadviseerd om advies te vragen aan de arts.
Gebruik van ibuprofen tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap dient vermeden te worden, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Als ibuprofen wordt gebruikt door een vrouw die probeert zwanger te worden of tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap, dient de dosis zo laag mogelijk en de behandeling zo kort mogelijk te worden gehouden.
Dit geneesmiddel bevat ponceau 4R. Dit kan allergische reacties veroorzaken.
Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van de laagst mogelijk effectieve dosis voor de kortst mogelijke periode die nodig is om de symptomen onder controle te brengen.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met bepaalde aandoeningen die kunnen verergeren:
- Systemische lupus erythematodes en gemengde bindweefselziekte, vanwege een verhoogd risico van aseptische meningitis
- Congenitale afwijkingen in de stofwisseling van porfyrine (bijvoorbeeld acute intermitterende porfyrie)
- Gastro-intestinale aandoeningen en chronische inflammatoire darmaandoeningen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
- Hypertensie en/ of verminderde hartfunctie
- Nierinsufficiëntie, omdat de nierfunctie verder kan verslechteren
- Leverfunctiestoornissen
- Direct na grote operaties
- Bij patiënten met allergische reacties op andere stoffen, omdat bij hen het risico van andere overgevoeligheidsreacties ook verhoogd is als zij Nurofen gebruiken
- Bij patiënten met hooikoorts, neuspoliepen, chronisch obstructieve respiratoire aandoeningen of patiënten met een voorgeschiedenis van allergische aandoeningen, omdat bij hen het risico van allergische reacties verhoogd is
- Ook moet zorgvuldige overweging plaatsvinden vóór aanvang van langdurige behandeling van patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire gebeurtenissen (hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken), met name wanneer hoge doses ibuprofen (2400 mg/ dag) nodig zijn.
- Bij patiënten met nevenmedicatie die het risico op ulceratie of bloeding kan verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia als warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) of trombocytenaggregatieremmers als aspirine
- Ibuprofen, de werkzame stof van Nurofen Fastine, kan tijdelijk de trombocytenfunctie remmen (trombocytenaggregatie). Daarom wordt aanbevolen patiënten met stollingsstoornissen nauwgezet te controleren.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
- Acetylsalicylzuur (lage dosis): gelijktijdige behandeling van ibuprofen en acetylsalicylzuur wordt meestal niet aangeraden omdat het de kans op bijwerkingen vergroot.
- Andere NSAID’s, zoals selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers: gelijktijdig gebruik van verschillende NSAID’s kan het risico op gastro-intestinale ulcera en bloeding verhogen, als gevolg van een synergistisch effect.
- Digoxine, fenytoïne, lithium: gelijktijdig gebruik van Nurofen en digoxine, fenytoïne of lithium kan de serumspiegels van deze middelen verhogen.
- Corticosteroïden: kunnen het risico van bijwerkingen verhogen, vooral die van het maag-darmkanaal (gastro-intestinale ulceratie of bloeding)
- Trombocytenaggregatieremmers en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s): verhoogde kans op gastro-intestinale bloedingen
- Anticoagulantia: NSAID’s kunnen de effecten van anticoagulantia zoals warfarine versterken.
- Probenecide en sulfinpyrazon: geneesmiddelen die probenecide of sulfinpyrazon bevatten, kunnen de uitscheiding van ibuprofen vertragen.
- Diuretica, ACE-remmers, bètablokkers en angiotensine-II-antagonisten: NSAID’s kunnen het effect van diuretica en andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen verminderen.
- Kaliumsparende diuretica: gelijktijdig gebruik van Nurofen en kaliumsparende diuretica kan leiden tot hyperkaliëmie (controle van de kaliumspiegel in het serum wordt aanbevolen).
- Methotrexaat: het gebruik van Nurofen binnen 24 uur voor of na toediening van methotrexaat kan leiden tot verhoogde concentraties van methotrexaat en een toename van het toxische effect ervan.
- Ciclosporine: het risico van nierbeschadiging door ciclosporine is verhoogd bij gelijktijdige toediening van bepaalde niet-steroïde ontstekingsremmers. Dit effect kan ook niet worden uitgesloten voor de combinatie van ciclosporine en ibuprofen.
- Tacrolimus: het risico van nefrotoxiciteit is verhoogd als de twee geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend.
- Zidovudine: er zijn aanwijzingen voor een verhoogd risico van gewrichtsbloedingen en hematoom bij hivpositieve hemofiliepatiënten, die gelijktijdig met zidovudine en ibuprofen worden behandeld.
- Sulfonylureumderivaten: klinische onderzoeken hebben interacties aangetoond tussen niet-steroïde ontstekingsremmers en antidiabetica (sulfonylureumderivaten). Hoewel er tot nu toe geen interacties tussen ibuprofen en sulfonylureumderivaten zijn beschreven, wordt bij gelijktijdige toediening als voorzorgsmaatregel controle van de bloedglucosewaarden aanbevolen.
- Chinolonantibiotica: gegevens uit dieronderzoek tonen aan dat NSAID’s het risico van convulsies door chinolonantibiotica kan verhogen.
- Mifepriston: na toediening van mifepriston mogen 8-12 dagen lang geen NSAID’s gebruikt worden, omdat deze het effect van mifepriston kunnen verminderen.

Inhoud:
20 capsules
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 5,54 €
Gewicht 20 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren