Dolcidium Supp 12 X 50 Mg

6,41 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 24h via DPD of 24h via PostNL
Beschrijving

Dolcidium Supp 12 X 50 Mg

INDICATIES

Symptomatische of bijkomende therapeutische behandeling van acute en chronisch inflammatoire en degeneratieve aandoeningen van het bewegingsorgaan.

Hoofdzakelijk anti-inflammatoire indicaties :
- artritis (reumatoïde polyartritis, ankyloserende spondylartritis)
- artrose
- akute jichtcrisis
- aandoeningen van spieren en skelet (tendinitis, burisitis, kneuzingen, verstuikingen)
- de gevolgen van tandheelkundige of orthopedische ingrepen.

De secundaire indicaties betreffen :
- primaire dysmenorroe
- hoge koortsopstoten in geval van maligne aandoeningen (bij voorbeeld ziekte van Hodgkin)
- syndroom van Bartter (om de kali - en calcemie te verbeteren).

SAMENSTELLING

DOLCIDIUM GE 50 mg zetpil
Indometacin. 50 mg - Adeps solidus hydrophilicus derog. n° 42/716 q.s. pro suppos. uno.

DOLCIDIUM 100 mg zetpil
Indometacin. 100 mg - Adeps solidus hydrophilicus derog. n° 42/716 q.s. pro suppos. uno.

DOLCIDIUM inspuitbaar
Indometacin. Meglumas (= Indometacin. 50 mg) - Mannitol. - Kal. dihydrogenophosphas - Natri. phosphas - Meglumin. - Solv. : aqua ad injectabilia ad 2 ml.

DOSERING EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Indometacine is een sterkwerkende medicatie die zich richt tot volwassenen. Ze mag niet voorgeschreven worden aan kinderen jonger dan 14 jaar behalve uitzondering.

De posologie van DOLCIDIUM zetpillen zal in 't algemeen 50 mg of 100 mg per dag zijn, met een maximum van 200 mg.

Bij oudere patienten is het vaak verstanding de laagste posologie te gebruiken (DOLCIDIUM GE 50 mg) en verlengde behandeling te vermijden bij het verdwijnen of bij de vermindering van de inflammatoire of pijnlijke symptomen.

In de chronische reumatische aandoeningen zal het toedienen van één zeptil 's avonds bij 't slapengaan meestal een voldoende therapeutisch antwoord geven.

In de andere gevallen, en tijdens acute crisis worden twee toedieningen aanbevolen, namelijk 1 zetpil 's morgens en 1 's avonds. De posologie zal echter tot 1 zetpil per dag herleid worden zodrade symptomen verbeteren.

Kenmerken:
Merk OMEGA Pharma
Categorie Inwendig gebruik
Prijs 6,41 
Gewicht 33 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

CONTRA-INDICATIES

- Kinderen jonger dan 14 jaar.
- Gekende overgevoeligheid aan indometacine.
- Antecedenten van astma of van urticarius ten gevolge van inname van aspirine of van NSOM door de gekruiste overge-voeligheidsreacties.
- Gastroduodenaal ulcus of een voorgeschiedenis van ulcus van het maagdarmkanaal.
- Rectitis, anamnese van een rectitis of recente proctitis (suppositoria).

BIJZONDERE VOORZORGEN

- De anamnese zal de aandacht vestigen op eventuele antecedente van bloedingen in het maagdarmkanaal : het gebruik van indometacine wordt in dit geval afgeraden. Evenzo wordt voorzichtigheid geboden bij het beginnen of het voortzetten van een behandeling in geval van klachten van het spijsverte- ringsstelsel. In dit geval zou het wenselijk zijn de aanwezigheid van occult bloed in de stoelgang systematisch op te sporen.
- De inhiberende werking van de NSOM op de synthese van de prostaglandines is verantwoordelijk voor een verminderde nierfunctie vooral waargenomen wanneer de niercirculatie reeds verstoord is zoals bij een zware hartdecompensatie, deshydratatie, renale symptomen, levercirrhose of vaststaande nieraandoeningen.
- De NSOM kunnen door hun antipyretische en analgetische werking sommige symptomen van infectieziekten bedekken en op die manier de diagnose en een adekwate behandeling vertragen.
- Vele NSOM verplaatsen de anticoagulantia van de coumarinederivaten van hun bindingsplaats op de plasmaproteïnen.
Men dient voorzichtig te zijn in geval van voorbestaande coagulatiestoornissen en de prothrombinetijd te controleren indien tegelijkertijd anticoagulantie worden toegediend.
- Voorzichtigheid is geboden wanneer men ouderlingen behandelt (bij voorkeur gebuik van de lagere dosering gedurende een koorte tijd, toezicht van de nierfunctie).

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN LACTATIE

Indometacine wordt afgeraden in geval van zwangerschap en lactatie. Nochtans wordt ze soms gebruikt in de verloskunde omwille van heer tocolytisch effect door inhibitie van de prostaglandines van de baarmoederspier.

Toegediend gedurende de eerste weken van de zwangerschap aan patienten bedreigd met een vroegtijde bevalling, heeft ze bij voldragen babies geen enkel teratogeen effect veroorzaakt.
Een zeer grote voorzichtigheid dient echter geboden omwillen van de gevolgen van zijn niet-discriminatieve werking met vooral het risico van een vroegtijdige sluiting van het slagaderlijk kanaal als gevolg.

Bij toediening op het einde van de zwangerschap houdt indometacine een risico in op bloeding en lijkt zij aan de oorsprong van ademhalingstoornis bij prematuren met gevaar tot zware pulmonale hypertensie. Deze toxiciteit zou verklaarbaar zijn door een wijziging van de regulatie van de vasculaire weerstand van de grote longaders onder controle van de prostaglandines van de groep E en F.

ONGEWENSTE EFFECTEN

- Neurologische : frontale hoofdpijn, duizligheid, slagerigheid, mentale verwardheid, stuiptrekkingen, coma, perifere neuropathie, spierzwakheid, onvrijwillige samentrekkingen, psychische stoornissen alsook gehoorstroornissen (tinnitus of vermindering van de scherpte). De centrale neveneffecten op het waarnemingsvermogen van de zintuigen verdwijnen enkele uren na de stopzetting van de behandeling.
- Maagdarm : de niet-steroïde ontstekingswerende middelen kunnen tekenen van maagintolerantie veroorzaken : maagpijn, misselijkheid, braken, gastroduodenale ulcus, een occulte of duidelijke maagbloeding.
- Allergische : urticaria, jeuk, zelden astmacrisis, bronchospasme.
- Leverziekte : icterus, leverontsteking.
- mogelijke oculaire bijwerkingen bij langdurige behandeling en hoge dosis (deposita in de cornea, maculaire retina depigmentatie, gezichtsveldvernauwing, vermindering van de gezichtsscherpte en donkeradaptatie, vooral bij oudere personen met een bestaand gezichtsdeficit, cataract bijvoorbeeld)
- Nierziekte : de NSOM kunnen in uitzonderlijke gevallen een acute interstitiële nefritis veroorzaken. Ze kunnen ook de reeds verstoorde nierfunctie verminderen (zie eerste paragraaf van de rubriek "bijzondere voorzorgsmaatregelen").
- Verstoord bloedbeeld : Als mogelijke reactie op de bloedvorming vindt men neutropenie en thrombocytopenie.
- Endocriene stoornissen : Gevallen van hyperglykemie en glycosurie werden waargenomen.

De oorsprong van deze neveneffecten bevindt zich in de antiprostaglandine werking van de NSOM; ze zijn vaak gebonden, in intensiteit, aan de hoeveelheid van het toegediende geneesmiddel. De meer ernstige verwikkelingen van het spijsverkeringsstelsel (ulcera, bloedingen) zijn zeldzaam en treden in het algemeen op bij patienten met ulcusantecedent. Hun voorkomen blijkt geringer bij gebruik van zetpillen.

Met de zetpillen kunnen eveneens rectale neveneffecten optreden : proctitis, tenesmi, jeuk, enz.

Overdosering - Interacties

BESTUREN VAN EEN WAGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES

Voorzichtigheid wordt geboden omwille van het mogelijk voorkomen van duizeligheid.

OVERDOSERING

Bij inname hoge doses zijn waargenomen : misselijkheid, braken, hevige hoofdpijn, versufdheid, geestelijke verwardheid, desoriëntatie of lethargie, paresthesieën, tintelingen, stuipen, vertigo en nieraantasting.

Bij gebrek aan een specifiek autidotum zal de behandeling van de intoxicatie symptomatisch zijn, met een bijzondere aandacht voor alle tekenen van bloeding of van gastro-duodenale ulcus.
Opneming in het hospitaal wordt vereist vooral omwille van de hydro-electrolytisch stoornis die zich kan voordoen.

Bij vermoeden van intoxicatie, bel het Antigifcentrum op 070/245.245.

INTERACTIES

- De NSOM kunnen substanties sterk verbonden met de proteïne van hun bindingsplaats verplaasten met potentialisering van hun werking. Dit is namelijk het geval met anticoagulantia van de coumanrinederivaten.
- Omwille van het antiaggregerend effect van de NSOM op de bloedplaatjes en de tijdsverlenging van de bloeding nemen de risico's op bloeding toe bijzonder in geval van slijmvliesletsels van het maagdarmkanaal.
- Lithium : belangrijke stijging van de plasmaspiegels als gevolg van een vermindering van zijn klaring. In geval van gelijktijdige toediening is het noodzakelijk clinische tekenen van intoxicatie op te sporen en de lythemie regelmatig na te zien.
- Bloeddrukverlagende middelen en orale diuretica : de NSOM kunnen natrium retentie en oedeem veroorzaken met vermindering van de efficiëntie van een concommiterende behandeling met anti-hypertensiva of diuretica, voornamelijk dezen werkend op lis van Henle.
- Probenecid : vermindering van renale en biliaire exkretie van indometacine.

Men dient de samenvoeging van meerdere NSOM over 't algemeen te vermijden; deze associaties wijzigen soms de biologische beschikbaarheid van een van die producten en kunnen op die manier de ontsbekingswerende werking verminderen. Daarenboven kunnen zij de risico's op nevenwerkingen verhogen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.