Flash Sales


De kortingen worden automatisch toegepast op de doorstreepte prijzen van de deelnemende producten en zijn geldig tot vrijdag 7 augustus om 23.59 uur.​

De deelnemende producten zijn te herkennen aan het label FLASH SALES.

Opgelet: de voorraad van deelnemende producten is beperkt !​

Goed om te weten: de actie is cumuleerbaar met een promocode.

Maalox Antacid Brandend Maagzuur Maagpijn 40 Tabletten

4,77 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24h in afhaalpunt
Beschrijving

Maalox Antacid Brandend Maagzuur Maagpijn 40 Tabletten

Indicaties:
Aanvullende behandeling van pijn bij maagulcus of duodenaal ulcus.
Behandeling van pyrosis ten gevolge van gastritis of oesofagale reflux.

Samenstelling:
Maalox 220/380 Suspensie.
10 ml suspensie (2 koffielepels of 1 zakje) bevat:
Algeldrat. (= alum. oxyd. 220 mg) — Magnes. hydroxyd. 380 mg — Acid. citric. — Mannit. — Methyl. p. hydroxybenz. — Natr. saccharin. — Propyl. p. hydroxybenz. — Sorbit. solut. — Menth. piperit. aetherol. — Acid. hydrochlorid. — Perox. hydr. — Aqua purific.
Maalox 200/400 Tabletten.
1 tablet bevat:
Algeldrat. (= alum. oxyd. 200 mg) — Magnes. hydroxyd. 400 mg — Mannitol. — Sorbit. — Natri. saccharin. — Sacchar. amylac. — Menth. piperit. pulv. — Magnes. stearas — Sacchar.
MaaloxForte 900/600 Suspensie.
10 ml suspensie (2 koffielepels of 1 zakje) bevat:
Algeldrat. (= alum. oxyd. 900 mg) — Magnes. hydroxyd. gel (= magnes. hydroxyd. 600 mg) — Acid. citric. monohydr. — Mentae piperitae aetherol. — Methyl. p. hydroxybenz. — Propyl. p. hydroxybenz. — Natr. saccharin. — Perox. hydr. — Sorbit. solut. — Methylcellulos. — Simethicon. emuls. — Aqua purif.
Maalox Forte 600/400 Tabletten
1 tablet bevat:
Algeldrat. (= alum. oxyd. 600 mg) — Magnes. hydroxyd. 400 mg — Xylitol. — Cellulos. — Triglycerid. — Glycerol. — Polysorbat. 80 — Natr. saccharin. — Magnes. stearas — Talc. — Citr. aroma — Menth. piperit. aetherol

Posologie en wijze van toediening:
Maalox 200/400 tabletten en maalox 220/380 suspensie.
Volwassenen en adolescenten.
Naargelang de intensiteit van de symptomen:
suspensie: 10 tot 20 ml per inname, dit is 1 tot 2 zakjes of 2 tot 4 koffielepels.
tabletten: 1 tot 2 tabletten per inname. De tabletten worden opgezogen of gekauwd.
Kinderen van 4 maanden tot 1 jaar.
Suspensie: ½ koffielepel per inname.
Kinderen vanaf 1 jaar.
Suspensie: 1 koffielepel per inname.
Deze hoeveelheden dienen bij voorkeur één uur na de maaltijden en voor het slapengaan te worden genomen.
Zo nodig mag 2 uur later een bijkomende dosis worden genomen, zonder evenwel meer dan 7 innamen per dag te gebruiken.
Maalox forte 900/600 suspensie en maalox forte 600/400 tabletten:
Aangezien maalox forte niet bij kinderen werd onderzocht, dient het alleen bij volwassenen te worden gebruikt:
Suspensie.
10 ml (1 zakje of 2 koffielepeltjes), 4 maal per dag, één uur na de maaltijden en voor het slapengaan.
Een bijkomende inname, 2 uur na de vorige, mag worden voorgeschreven, zonder evenwel meer dan 7 innamen per dag te gebruiken.
Tabletten.
1 tot 2 tabletten, 4 maal per dag, één uur na de maaltijden en voor het slapengaan. De tabletten worden opgezogen of gekauwd.
Een bijkomende inname, 2 uur na de vorige, mag worden voorgeschreven, zonder evenwel meer dan 10 tabletten per dag te gebruiken.

Kenmerken:
Merk SANOFI AVENTIS
Categorie Pastilles
Prijs 4,77 €
Gewicht 67 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid aan één van de bestanddelen van het geneesmiddel.

Bijzondere voorzorgen:
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die een fosforarm dieet volgen. Aluminiumhydroxyde bindt zich inderdaad aan fosfaten in de voeding en kan de resorptie van fosfaten verminderen, wat bij deze patiënten een hypofosfatemie kan veroorzaken met gevaar voor osteomalacie. Dit kan zich voordoen als botpijn, malaise en spierzwakte. Bijkomende toediening van inorganisch fosfor en het stopzetten van de toediening van antacida zal tot snelle klinische verbetering leiden.
In geval van nierinsufficiëntie kunnen de serumconcentraties van aluminium en magnesium aanzienlijk toenemen.
Zeldzame gevallen van encefalopathie, evoluerend naar een erstige dementie, werden bij chronische dialysepatiënten beschreven en kunnen worden toegeschreven aan overmatige serumconcentraties van aluminium. Deze aandoening doet zich voor onder vorm van geleidelijk optredende dysartrie, ernstige intellectuele stoornissen en abnormale bewegingen.
Een hypermagnesiëmie uit zich door o.a. hypotensie, slaperigheid, verlies van peesreflexen, spierzwakte en cardiorespiratoire stoornissen.
Een strikte bewaking is dus vereist bij patiënten met nierinsufficiëntie en de behandeling dient te worden stopgezet bij de eerste symptomen van deze bijwerkingen.
Hoge dosissen zijn bij deze patiënten gecontra-indiceerd.
De suspensie-vormen van dit geneesmiddel bevatten parabenen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het optreden van allergische reacties.

Zwangerschap en lactatie:
Maalox en Maalox forte mogen in geval van zwangerschap worden gebruikt. Aangezien niet voldoende gegevens voorhanden zijn, mogen deze producten evenwel niet tijdens de lactatieperiode worden gebruikt.

Ongewenste effecten:
Bijwerkingen als constipatie, dat een frequente bijwerking van aluminiumhydroxyde is, en diarree, dat een frequente bijwerking van magnesiumhydroxyde is, zijn aanzienlijk verminderd wegens de combinatie van beide bestanddelen.
Ofschoon het gevaar voor diarree door deze verhouding Al/Mg in Maalox Forte verminderd is, kan deze bijwerking zich toch voordoen, vooral bij toediening van een hogere dosis.
Allergische reacties werden zelden gerapporteerd.

Overdosering - Interacties

Overdosering:
Zeldzame gevallen van encefalopathie, evoluerend naar een erstige dementie, werden bij chronische dialysepatiënten beschreven en kunnen worden toegeschreven aan overmatige serumconcentraties van aluminium. Deze aandoening doet zich voor onder vorm van geleidelijk optredende dysartrie, ernstige intellectuele stoornissen en abnormale bewegingen.
Een hypermagnesiemie uit zich door o.a. hypertensie, slapeloosheid, een verlies van de peesreflexen, spierzwakte en cardiorespiratoire perturbaties.

Interacties:
Aangezien antacida met de resorptie van bepaalde geneesmiddelen ((tetra)cyclinen, hartglycosiden (bv. digoxine), H2-antihistaminica, atropine, ijzerbevattende preparaten, atenolol, metoprolol, bifosfonaten, chloroquine, diflunisal, efedrine, pseudo-efedrine, ethambutol, fluoroquinolonen, natriumfluoride, gabapentin, glucocorticoïden, ibuprofen, indometacine, isoniazide, itraconazol, kayexalate, ketoconazol, lansoprazol, mefenaminezuur, misoprostol, mycofenolaat, fenothiazines, neuroleptica, penicillamine, propranolol, lincosamides) kunnen interfereren, dient een interval van minstens 2 uur (4 uur voor fluoroquinolonen) in acht te worden genomen tussen de inname van Maalox, Maalox Forte en deze geneesmiddelen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.