1.600.000 tevreden klanten
Info
Belangrijke boodschap :
Door de Coronavirus (Covid-19) epidemie, merken wij een sterke toename op van het aantal bestellingen. Alles wordt in het werk gesteld om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden. De levertijd, van alle bestellingen die via onze website worden geplaatst, zal enkele dagen in beslag nemen. Bedankt voor uw begrip.
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Hoest > Massagebalsems - Inhalatie > Bisolvon Verneveloplossing 0,2% 100ml

Bisolvon Verneveloplossing 0,2% 100ml

Bisolvon Verneveloplossing 0,2% 100ml
7,47 
Tijdelijk niet beschikbaar
Beschrijving

Bisolvon Verneveloplossing 0,2% 100ml

Indicaties:
Aangewezen voor de symptomatische behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met een stoornis van de mucusafscheiding of -eliminatie:
- acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis;
- chronische obstructieve bronchopulmonale aandoeningen, bronchiëctasieën;
- acute sinusitis, chronische sinusitis.

Samenstelling:
- Bisolvon 0,2 % verneveloplossing: 1 ml verneveloplossing bevat 2 mg broomhexinehydrochloride.
- Hulpstoffen: wijnsteenzuur, methylparahydroxybenzoaat, gezuiverd water.

Gebruiksaanwijzing:
Inhalatie: oplossing à 2 mg/1 ml (1 ml = 14 à 15 druppels).
Volwassenen: 2 ml oplossing 2 à 3 x per dag.
Kinderen ouder dan 10 jaar: 2 ml oplossing 1 à 2 x per dag.
Kinderen van 5 tot 10 jaar: 1 ml oplossing 2 x per dag.
Kinderen van 1 tot 5 jaar: 10 druppels 2 x per dag.
Zuigelingen: 5 druppels 2 x per dag.
Gewoonlijk wordt Bisolvon oplossing verdund met fysiologisch serum.
Bij volwassenen bedraagt de maximale dosis per aërosolbehandeling 8 mg; de maximale dagdosis is 24 mg.

Inhoud:
Verneveloplossing 100ml

Kenmerken:
Merk SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.
Categorie Massagebalsems - Inhalatie
Prijs 7,47 €
Gewicht 219 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor broomhexine of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel.

Voorzorgsmaatregelen:
Bisolvon oplossing (die een zure pH heeft) mag niet worden gemengd met een alkalische oplossing.
Bij overgevoelige patiënten is het aan te raden de voor inhalatie bestemde oplossing eerst op lichaamstemperatuur te brengen, om hoest als reactie op inhalatie van een te koude oplossing te vermijden.
Bij astmapatiënten kan het wenselijk zijn vooraf een bronchusverwijder in dosis-aërosol vorm toe te dienen (een bèta-2-mimeticum of een anticholinergicum) om een betere verspreiding van Bisolvon in de bronchi te verkrijgen.
Door de aciditeit van de oplossing is voorzichtigheid nodig bij ulcuspatiënten.
Als de patient geen sputum kan ophoesten, moeten de luchtwegen, zo nodig, worden vrijgehouden door posturale drainage of door aspiratie.
Toevoeging van een vloeibaarmakend middel aan een hoeststillend middel is onlogisch.

Zwangerschap en borstvoeding:
Broomhexine werd reeds door een groot aantal zwangere vrouwen en vrouwen op vruchtbare leeftijd gebruikt. Daarbij werd nooit enig toxisch effect op de moeder of de foetus vastgesteld.
Niettemin moet men ook met dit product, net als met alle geneesmiddelen, de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen, in het bijzonder tijdens de eerste 3 zwangerschapsmaanden.
Broomhexine kan doordringen in de moedermelk en wordt dan ook afgeraden tijdens de lactatieperiode.

Bijwerkingen:
Soms kunnen lichte maagdarmstoornissen optreden, zoals nausea, dyspepsie, braken, diarree, duizeligheid en hoofdpijn.
Erg zelden werden allergische reacties waargenomen, hoofdzakelijk huidrash, bronchospasmen, angioneurotisch oedeem en anafylactische reacties.
Uitzonderlijk werd een verhoging van de transaminasen gerapporteerd.

Overdosering - Interacties

Overdosering:
De therapeutische marge van Bisolvon is erg groot; enkel dosissen van de orde van grootte van 50 maal de therapeutische dosis zouden aanleiding kunnen geven tot hypotensie.
Bij overdosering moet een symptomatische behandeling worden toegediend.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Gelijktijdige toediening van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim, erythromycine, doxycycline) kan aanleiding geven tot een verhoogde antibiotica-concentratie in de longen.
Geen enkele andere klinisch significante interactie werd gerapporteerd.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.