Strepfen Citroen En Honing 8,75mg Flurbiprofen 16 Zuigtabletten

van Strepfen
4,89 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24h in afhaalpunt
Beschrijving

Strepfen Citroen En Honing 8,75mg Flurbiprofen 16 Zuigtabletten

Eigenschappen:
De NSAID flurbiprofen is een propionzuurderivaat dat werkzaam aangetoond is via remming van de prostaglandinesynthese. Bij mensen heeft flurbiprofen krachtige analgetische, antipyretische en antiinflammatoire eigenschappen.
Het is aangetoond dat een enkele dosis Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg, direct in de keel aangebracht middels een zuigtablet, keelpijn verzacht inclusief opgezwollen en ontstoken keelpijn middels een significante vermindering in keelpijn intensiteit van 22 minuten tot een maximum van 70 minuten en blijvend aantoonbaar tot 240 minuten inclusief patiënten met (non)-streptococcen infecties.
Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten lossen binnen 5-12 minuten op en worden na toediening snel geabsorbeerd.

Indicaties:
- Geïndiceerd voor het symptomatisch verlichten van keelpijn gedurende een korte periode
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Contra-indicaties:
- Overgevoeligheid voor flurbiprofen of voor één van de vermelde hulpstoffen
- Patiënten bij wie eerder overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld astma, bronchospasme, rhinitis, angio-oedeem of urticaria) zijn opgetreden als reactie op acetylsalicylzuur of andere NSAID’s
- Een actief ulcus pepticus/ bloeding of een voorgeschiedenis met recidieven daarvan (twee of meer onderscheiden episodes van aangetoonde ulceratie) en intestinale ulceratie
- Een voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding of perforatie, ernstige colitis, bloeding of hematopoëtische stoornissen in verband met eerder NSAID-gebruik
- Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis
- Bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie
- Het laatste zwangerschapstrimester
- Ernstig hart-, nier- of leverfalen
- Patiënten met de zeldzame erfelijke problemen van fructose-intolerantie, glucosegalactosemalabsorptie of sucrase-isomaltase-insufficiëntie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
- Niet geïndiceerd voor kinderen jonger dan 12 jaar

Samenstelling:
Flurbiprofen; hulpstoffen: macrogol 300, kaliumhydroxide (E525), citroensmaak, levomenthol, vloeibare sucrose, vloeibare glucose, honing

Analyse van de samenstelling:
/zuigtablet
Flurbiprofen    8,75mg
Glucose 1069mg
Sucrose 1407mg

Actieve samenstelling:
Flurbiprofen

Gebruiksaanwijzing:
Één zuigtablet langzaam in de mond zuigen/ laten smelten, om de 3 tot 6 uur indien nodig.
Maximaal 5 zuigtabletten per 24 uur
Aanbevolen wordt dit geneesmiddel maximaal drie dagen te gebruiken.

Wijze van toediening:
Net als andere zuigtabletten dienen Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten tijdens het opzuigen in de mond te worden rondbewogen om lokale irritatie te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen:
Uitsluitend voor oromucosaal en kortdurend gebruik
Bijwerkingen kunnen worden geminimaliseerd door de laagste effectieve dosis zo kort mogelijk als nodig is te gebruiken om de symptomen onder controle te houden.
Bronchospasmen kunnen worden versneld bij patiënten die lijden aan of met een voorgeschiedenis van asthma bronchiale of allergische aandoeningen. Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten dienen bij deze patiënten voorzichtig te worden gebruikt.
Passende controle en advies zijn vereist bij patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie en/ of licht tot matig congestief hartfalen omdat vochtretentie en oedeem zijn gemeld in verband met NSAID-therapie.
NSAID's dienen met zorg te worden gegeven aan patiënten met een voorgeschiedenis van gastrointestinale ziekte (colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn) omdat deze aandoeningen kunnen verergeren.
Flurbiprofen mag niet tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk. Als flurbiprofen wordt gebruikt door een vrouw die zwanger tracht te worden of in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap dan dient de dosis zo laag mogelijk en de behandelduur zo kort mogelijk te worden gehouden.

Flurbiprofen dient te worden vermeden in combinatie met:
- Andere NSAID's, met inbegrip van cyclooxygenase-2-selectieve remmers: vermijd gelijktijdig gebruik van twee of meer NSAID’s omdat anders het risico op bijwerkingen toeneemt.
- Acetylsalicylzuur (lage dosis): behalve als een lage dosis aspirine (niet meer dan 75 mg per dag) door een arts voorgeschreven is, anders neemt het risico van bijwerkingen toe.

Flurbiprofen moet voorzichtig worden gebruikt in combinatie met:
- Anticoagulantia: NSAID’s kunnen de effecten van anticoagulantia, zoals warfarine, versterken.
- Trombocytenaggregatieremmers: verhoogd risico op gastro-intestinale ulceratie of bloeding
- Antihypertensiva (diuretica, ACE-remmers, angiotensine-II-antagonisten): NSAID's kunnen het effect van diuretica verkleinen en andere antihypertensiva kunnen nefrotoxiciteit versterken veroorzaakt door remming van cyclo-oxygenase, in het bijzonder bij patiënten met een gestoorde nierfunctie.
- Alcohol: kan het risico op bijwerkingen, in het bijzonder van gastro-intestinale bloeding, vergroten.
- Hartglycosiden: NSAID's kunnen hartfalen verergeren, de glomerulusfiltratiesnelheid verlagen en de glycosidespiegel in plasma verhogen - adequate controle en zo nodig dosisaanpassing wordt aanbevolen
- Ciclosporine: verhoogd risico van nefrotoxiciteit.
- Corticosteroïden: kunnen het risico op bijwerkingen, in het bijzonder in het maagdarmkanaal, vergroten.
- Lithium: kan de glycosidespiegel in plasma verhogen - adequate controle en zo nodig dosisaanpassing wordt aanbevolen.
- Methotrexaat: toediening van NSAID's binnen 24 uur voor of na toediening van methotrexaat kan leiden tot verhoogde concentraties methotrexaat en het toxische effect ervan vergroten.
- Mifepriston: NSAID's mogen gedurende 8 tot 12 dagen na toediening van mifepriston niet worden gebruikt omdat NSAID’s het effect van mifepriston kunnen verkleinen.
- Orale antidiabetica: er is verandering van de bloedglucosespiegel gerapporteerd (vaker controleren wordt aanbevolen).
- Fenytoïne: de fenytoïnespiegel in plasma kan stijgen - adequate controle en zo nodig dosisaanpassing wordt aanbevolen.
- Kaliumsparende diuretica: gelijktijdig gebruik kan hyperkaliëmie veroorzaken.
- Probenicide en sulfinpyrazon: geneesmiddelen met probenicide of sulfinpyrazon kunnen de uitscheiding van flurbiprofen vertragen.
- Chinolonen: gegevens uit dieronderzoek duiden erop dat NSAID’s het risico van convulsies in verband met chinolonen kunnen verhogen.
- Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s): verhoogd risico op gastro-intestinale ulceratie of bloeding
- Tacrolimus: verhoogd risico op nefrotoxiciteit wanneer NSAID's samen met tacrolimus worden gegeven.
- Zidovudine: verhoogd risico op hematologische toxiciteit wanneer NSAID's samen met zidovudine worden gegeven.

Inhoud:
16 zuigtabletten
Kenmerken:
Merk Strepfen
Categorie Pastilles
Prijs 4,89 
Gewicht 45 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.