Aciclovir-Ratiopharm Labialis Crème 2g

van TEVA
5,48 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 24h via DPD of 24h via PostNL
Beschrijving

Aciclovir-Ratiopharm Labialis Crème 2g

4.1 Therapeutische Indicaties

Aciclovir-ratiopharm® labialis is geïndiceerd voor de behandeling van terugkerende herpes labialis.

2. Kwalitatieve en Kwantitatieve Samenstelling

Actief bestanddeel: 5%g/g (50 mg per g) Aciclovir Ph. Eur.

4.2 Posologie en Wijze van Toediening

Dosering:
Tenzij anders aangegeven, om de vier uur, vijf maal per dag een dun laagje crème op de plaats van infectie aanbrengen.

Duur van de Behandeling:
De zalf moet zo snel mogelijk na het optreden van de infectie worden aangebracht op de laesie of de zich ontwikkelende laesie. Behandeling met Aciclovir-ratiopharm® labialis dient gewoonlijk gedurende vijf dagen te worden voortgezet. Indien de toestand verslechtert of indien er na tien dagen geen klinisch effect is (blaasjes met korsten, genezen van letsels), dient de behandeling te worden stopgezet en dienen de patiënten hun huisarts te raadplegen.

Toedieningswijze:
Gebruik een wattestaafje om een zodanige hoeveelheid Aciclovir-ratiopharm® labialis op de wondjes aan te brengen dat deze bedekt zijn. De crème moet op de zichtbaar geïnfecteerde plaatsen (blaasjes, zwellingen, erythema) en het aangrenzende gedeelte aangebracht worden. Indien de crème met de hand wordt aangebracht, dienen deze grondig gewassen te worden voor en na het insmeren om verdere infecties van de wondjes door bacteriën te voorkomen en om auto-inoculatie van het virus naar andere slijmvliezen en nog niet-geïnfecteerde cutane plaatsen te voorkomen.

Kenmerken:
Merk TEVA
Categorie Koortsblaasjes
Prijs 5,48 
Gewicht 10 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

4.3 Contra-indicaties

Hypergevoeligheid voor aciclovir, polyoxyethyleen-vetzuuresters, cetylalcohol, dimethicone of propyleenglycol.

4.4 Bijzondere Waarschuwingen of Aanwijzingen voor Gebruik

Aciclovir-ratiopharm® labialis mag niet gebruikt worden op slijmvliezen (b.v. orale holte, ogen, vagina) aangezien plaatselijke reacties kunnen optreden.
Ernstig immuungecompromitteerde dienen voor een behandeling met Aciclovir-ratiopharm® labialis hun huisarts te raadplegen. Bij deze patiënten moet orale medicatie worden overwogen.

4.6 Gebruik tijdens Zwangerschap en Lactatie

Zwangerschap:
Uit internationaal erkende studies is naar voren gekomen dat systemische toediening van aciclovir bij muizen, ratten en konijnen geen teratogene effecten met zich meebracht.
Bij een andere studie bleek weliswaar sprake van een teratogeen effect, maar dit deed zich uitsluitend voor bij toediening van hoge doses; bovendien bestaat omtrent de klinische relevantie van deze bevindingen geen zekerheid.
Er zijn bij een groep van meerdere honderden patiënten die in het eerste trimester van de zwangerschap zijn blootgesteld geweest aan aciclovir geen aanwijzingen gevonden dat zich misvormingen hebben voorgedaan.
Na toediening van aciclovir in het tweede an derde trimester van zwangerschap zijn geen foetotoxische effecten geconstateerd.
Slechts ongeveer 0,1% van het op de huid aangebrachte aciclovir is detecteerbaar in het plasma. Concentraties zijn minimaal om ervoor te zorgen dat geen systemische effecten voorkomen.
Lokale toediening van aciclovir is voor de gespecificeerde indicaties derhalve aanvaardbaar.
Lactatie:
Aangezien er slechts minimale systemische absorptie van aciclovir plaatsvindt, zijn nadelige gevolgen voor de zuigeling onwaarschijnlijk.

4.8 Ongewenste Effecten

Kort aandurend branderig gevoel en jeuk kunnen voorkomen na gebruik van Aciclovir-ratiopharm® labialis
In sommige gevallen kunnen erythema, droogte, pruritus en huidafschilferingen optreden.
Zelden werd contact-eczeem gerapporteerd na toepassing van Aciclovir-ratiopharm® labialis. Onderzoek toonde aan dat het contact-eczeem in de meeste gevallen door één van hulpmiddelen werd veroorzaakt en niet door het actieve ingrediënt, nl. aciclovir. Het contact-eczeem heeft als kenmerk dat de hierboven beschreven huidreacties in wijde verspreiding voorkomen.

Overdosering - Interacties

4.7 Effecten op rijvaardigheid en gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Aciclovir-ratiopharm® labialis van invloed zal zijn op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

4.9. Overdosis

Aangezien slechts ongeveer 0,1% van het op de huid aangebrachte aciclovir detecteerbaar is in het plasma, is een overdosering onwaarschijnlijk.


6.1. Lijst van Excipiëntia

Glycerine monostearaat/poloxyethyleen-30-stearaat (Arlatone 983S), dimeticone Ph Eur, cetylalcohol Ph Eur, vloeibare paraffine, witte zachte paraffine USP/DAB10, propyleenglycol Ph Eur, gezuiverd water Ph Eur.

4.5 Interacties met andere Geneesmiddelen

Geen interacties bekend.

6.2. Verdraagzaamheid met andere stoffen.

Goed.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.