Vicks Mini CoolMist Ultrasone Luchtbevochtiger 1 Stuk (VUL520E4)

van Vicks Technical

Om beter te ademen

(1)
Aan mijn Favorieten toevoegen
49,99 
*
-10%
Online korting
**
44,99 
+1% oftewel 0.45€ gespaard in uw Loyalteitsbonus
gratis levering Bij aankoop van minstens 2 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
Ultrasone Luchtbevochtiger
Onderdelen:
1. Draaghendel
2. Nevelmondstuk
3. Waterhouder
4. Waterhouderdop
5. Voet
6. Aan/uit-schakelaar en vochtigheidsregelaar
7. Controlelampje
8. Verwarmer geurkussentje
9. StroomkabelDit apparaat voldoet aan EU-richtlijn 2012/ 19/ EU betreffende het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Producten met een pictogram met een doorgekruiste kliko op het kwalificatielabel, de cadeaudoos of in de aanwijzingen moeten aan het einde van hun levensduur apart van het huisafval worden gerecycled.

Contra-indicaties:
Gebruik dit apparaat niet bij baby's jonger dan 36 maanden.
Gebruik het niet langer dan 16 uur gedurende een periode van 24 uur en gebruik niet meer dan 2 kussens gedurende een periode van 24 uur.
Gebruik de luchtbevochtiger niet in de openlucht.
Zet de luchtbevochtiger zo in een ruimte dat het apparaat niet bereikbaar is voor kinderen.
Zet de luchtbevochtiger niet in de buurt van warmtebronnen zoals fornuizen, radiatoren en kachels.
Richt de nevel nooit rechtstreeks op personen, muren of meubels.
Plaats het product niet direct op houten meubels of andere oppervlakken die beschadigd kunnen raken door water of vloeistoffen. De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen die veroorzaakt is door morsen of lekken.

Samenstelling:
Gel: menthol, eucalyptusolie, cederbladolie

Gebruiksaanwijzing:
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u als volgt te werk gaan:
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
- Het verdient aanbeveling om uw luchtbevochtiger te desinfecteren voordat u deze de eerste keer gebruikt. Lees de schoonmaakinstructies.
- Kies een stevig, horizontaal oppervlak dat ten minste 15 cm is verwijderd van muren om een goede luchtstroom mogelijk te maken.
- Zet de luchtbevochtiger op een waterbestendig oppervlak

Vullen:Verwijder de waterhouder door de houder aan de greep recht omhoog te trekken. Leg de tank opzij (1).
- Draai de waterhouder ondersteboven zodat deze naar boven wijst; schroef de waterhouderdop los door deze linksom te draaien en leg de dop opzij (afb. 2).
- Vul de waterhouder met schoon, koud kraanwater (afb. 3).
- Draai de waterhouderdop er weer op door deze rechtsom te draaien (afb. 4). Zet de waterhouder weer recht en controleer de waterhouderdop op lekken. Als er water uit de waterhouderdop sijpelt, moet u deze van het apparaat af halen en weer goed vastdraaien. Als er erg koud water wordt gebruikt, kan er tijdelijk minder nevelvorming plaatsvinden.
Vul de luchtbevochtiger nooit met heet of warm water: daardoor kan er schade ontstaan en komt de garantie te vervallen.
Opmerking: als u de gevulde waterhouder verplaatst, gebruik dan de greep en houd uw andere hand onder de tank voor extra ondersteuning.
- Zet de waterhouder in de luchtbevochtiger en druk de houderop zijn plaats. Er loopt wat water in de voet (afb. 5).
- Zodra de gevulde tank in positie is, mag u de luchtbevochtiger niet meer verplaatsen. Als de luchtbevochtiger toch moet worden verplaatst, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact en verwijder de waterhouder.

Stroom:Let op: steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact, want daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
Zet de aan/ uit-schakelaar van de gevulde luchtbevochtiger op de "Uit"-stand en steek daarna de stekker in het stopcontact (afb. 1)
- Draai de aan/uit-schakelaar rechtsom naar de "Aan"-stand. Het controlelampje gaat dan branden.
- Stel de gewenste nevelvorming in door de knop rechtsom te draaien. Om het apparaat op "High" te laten werken, draait u de knop tot het einde (afb. 2).
- Als de gewenste vochtigheidsgraad is bereikt, draait u de aan/ uit-schakelaar naar een lagere instelling. Een comfortabele vochtigheidsgraad ligt tussen de 40 en 60%. Gebruik een hygrometer zoals de hygrometer en thermometer om de vochtigheidsgraad in de gaten te houden (afb. 3).
- Het apparaat schakelt uit als het water op is.
- Schakel de luchtbevochtiger uit voordat u de waterhouder verwijdert en opnieuw vult. Als de waterhouder leeg is en het waterniveau in de voet te laag wordt, moet u de ventilator en de vernevelaar uitzetten.

Gebruiksaanwijzingen voor de verwarmer van een geurkussen:- Schakel de luchtbevochtiger uit en trek de stekker uit het stopcontact (afb. 1).
- Open het klepje van het geurkussentje onder de aan/uitschakelaar (afb. 2).
- Leg het geurkussentje met het puntig uiteinde naar het product gericht in de sleuf (afb. 3). Raak het geurkussentje niet met uw handen aan. Als uw handen toch in contact komen met het kussentje, was uw handen dan grondig: etherische oliën kunnen de huid irriteren.
- Sluit de klep (afb. 4), steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
Opmerking: als uw luchtbevochtiger ingeschakeld is, werkt ook de geurkussenverwarming. Dit gebied kan bij aanraking warm aanvoelen.

Wekelijkse reiniging/ verwijdering van ketelsteen:- Haal het apparaat uit het stopcontact voordat u hetschoonmaakt (afb. 1).
- Til de waterhouder uit de voet en laat al het water uit het reservoir stromen. Verwijder de waterhouderdop en laat al het water uit de waterhouder lopen. Wrijf het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Spoel de waterhouder na elk gebruik met lauw water (afb. 2).
- Als er zich accessoires op het apparaat bevinden, verwijdert u deze accessoires en legt u ze apart (afb. 3). Maak de accessoires niet schoon. De accessoires raken anders beschadigd.
- Voeg 0,5 liter onverdunde witte azijn toe aan de waterhouder. Draai de waterhouderdop weer op de waterhouder en laat de azijnoplossing rondgaan in de houder. Zet de houder op de voet. De azijnoplossing stroomt in het waterreservoir en maakt opbouw van mineralen (ketelsteen) op de vernevelaar en vlotter los doordat ze in de oplossing worden geweekt.
Daar door komt ook de ketelsteen op de bodem van de waterhouder los (afb. 4).
- Laat 15 tot 20 minuten staan (afb. 5).
- Na het weken verwijdert u de waterhouderdop en giet u de oplossing in de wasbak. Giet de oplossing uit het waterreservoir in de wasbak. Veeg de vernevelaar en de vlotter schoon met een zachte doek om de losgeweekte minerale afzetting te verwijderen (afb. 6).
- Spoel het waterreservoir en de waterhouder totdat de azijngeur is verdwenen. Zorg ervoor dat er geen water in de ventilatoropening komt (de opening aan de achterzijde van de voet) of in de aan/ uit-schakelaar.
- Dompel de voet niet onder in water. Veeg het reservoir voorzichtig schoon met een zachte, schone, natte doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen om de waterhoudende onderdelen van de luchtbevochtiger schoon te maken. Door schoonmaakmiddelen en het laagje dat daardoor wordt achtergelaten, kan de prestatie van de luchtbevochtiger worden beïnvloed. Gebruik geen schuursponsje of schuurmiddelen.
- Laat geen water achter in de waterhouder of het reservoir als het apparaat niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen zich mineralen gaan afzetten en kunnen er bacteriën gaan groeien waardoor de nevelvorming kan worden beïnvloed. Als er langer dan een dag of twee water in de waterhouder staat, kunnen er bacteriën gaan groeien.

Wekelijkse reiniging/ desinfectie:
- Haal het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt (afb. 1).
- Verwijder de waterhouderdop van het apparaat en giet het achtergebleven water uit het apparaat voordat u het gaatschoonmaken (afb. 2).
- Als er zich accessoires op het apparaat bevinden, verwijdert u deze accessoires en legt u ze apart (afb. 3). Maak de accessoires niet schoon. De accessoires raken anders beschadigd.
- Maak de luchtbevochtiger elke week grondig schoon met een oplossing van bleek en water (5 ml bleek in 1,8 liter water). Vul de waterhouder gedeeltelijk met deze oplossing (afb. 4).
- Laat het twintig (20) minuten staan en schud de tank om de paar minuten stevig. Spoel na en door met schoon water totdat u de bleekgeur niet meer ruikt (afb. 5).
- Veeg het reservoir schoon met een zachte doek die is bevochtigd met de oplossing. Spoel dit gedeelte goed af voordat u verder gaat (afb. 6).
- Als zich minerale afzetting rondom de vernevelaar heeft gevormd, dan maakt u het oppervlak schoon met een schone doek en een beetje onverdunde witte azijn. Indien nodig kunt u ook een oplossing maken van 50% azijn en 50% water om minerale afzetting te verwijderen. Vul de voet tot net boven de vernevelaar met de oplossing. Spoel het reservoir en veeg het schoon.
Raak de vernevelaar of de watersensor niet met blote vingers aan omdat door vingerafdrukken of achtergebleven deeltjes de nevelvorming mogelijk minder goed wordt. Dompel de voet niet onder in water.

Voorzorgsmaatregelen:
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat vult of reinigt.
- Lees alle aanwijzingen door voordat u de luchtbevochtiger gaat gebruiken.
- Plaats de luchtbevochtiger altijd op een stevig, vlak en horizontaal oppervlak. Deze luchtbevochtiger werkt mogelijk niet naar behoren als deze op niet op een horizontaal oppervlak wordt geplaatst.
- Als de stroomkabel is beschadigd moet deze - om gevaar te voorkomen-worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus daarvan of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een afgenomen fysiek, sensorisch of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen wordt gehouden of ze instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken. Bovendien moeten ze de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Kinderen moeten reiniging en onderhoud altijd onder toezicht uitvoeren.
Schakel het apparaat eerst "Uit"als u de stekkervan de luchtbevochtiger uit het stopcontactwilt trekken. Trek nooit aan de stroomkabel.
- Kantel of verplaats de luchtbevochtiger nooit terwijl deze werkt of gevuld is met water. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de luchtbevochtiger verplaatst.
- Deze luchtbevochtiger moet regelmatig worden schoongemaakt.
Maak de luchtbevochtiger nooit op een andere manier schoon dan als uitgelegd in deze handleiding.
- Als een luchtbevochtiger wordt gebruikt in een afgesloten of kleine kamer, moet regelmatig worden gecontroleerd of er voldoende wordt geventileerd, omdat overmatige vochtigheid condensvlekken op muren kan veroorzaken.
- Schakel de luchtbevochtiger UIT als u vocht ziet aan de binnenkant van uw ramen.
Gebruik een hygrometer om de vochtigheid te meten. Hygrometers zijn verkrijgbaar in veel doe-het zelfzaken of op bestelling bij de fabrikant.

- Bij het geurkussentje bestaat verstikkingsgevaar. Buiten het bereik van jonge kinderen en huisdieren houden:
- Ontvlambare vloeistof en damp (H226)
- Veroorzaakt huidirritatie (H315).
- Kan een allergische huidreactie veroorzaken (H317).
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie (H319).
- Giftig voor aquatisch leven met langdurige gevolgen (H411)
- Houd kussentje buiten bereik van kinderen (P102).
- Houdt het kussentje uit de buurt van hitte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken.
- Niet roken (P210).
- Laat kussentjes niet in het milieu terechtkomen (P273).
- Bij huidcontact: spoelen met veel zeep en water (P302, P352).
- Bij contact met de ogen: spoel de ogen enkele minuten lang voorzichtig met water. - - Verwijder contactlenzen als u deze draagt en als dit makkelijk lukt. Ga door het met spoelen P305, P351, P338).
- Als er huidirritatie of uitslag ontstaat: vraag een arts om advies/ bezoek een arts (P333, P313).
- Zet het apparaat niet bij het gewone huisafval. Uw plaatselijke witgoedwinkel hanteert mogelijk een “terugnameregeling” als u een vervangend product wilt kopen. U kunt ook contact opnemen met de lokale overheid over de locatie waar u uw apparaat kunt inleveren, zodat het gerecycled kan worden.

Inhoud:
1 stuk
Kenmerken:
Merk Vicks Technical
Categorie Luchtbevochtigers
Prijs 44,99 
Reviews 5/5 (1 reviews)
Gewicht 1850 gr
5,0
1 reviews
5 sterren
(1)
4 sterren
(0)
3 sterren
(0)
2 sterren
(0)
1 sterren
(0)
Tous les avis sur Vicks Mini CoolMist Ultrasone Luchtbevochtiger 1 Stuk (VUL520E4) proviennent d’acheteurs certifiés, récoltés via eKomi
De reviews zichtbaar op deze pagina werden verzameld bij personen die dit product aankochten bij Newpharma. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de reviews is zo maximaal verzekerd.
Aangezien dit product over weinig Nederlandstalige reviews beschikt, vindt u hieronder automatisch vertaalde reviews uit andere talen.
Maëlle
07/01/2021
Dit is de 2e die ik koop. Dus erg blij met het product. Betrouwbaar en stil.
  0 0   Gemeld!