Lysomucil 600mg Slijmhoest 14 Bruistabletten

van ZAMBON
Geneesmiddel
Lysomucil 600mg Slijmhoest 14 Bruistabletten
7,17 
+
Op voorraad!

Beschrijving

Voor het behandelen van chronische bronchitis

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Het actieve bestanddeel van Lysomucil 600mg is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het behandelen van chronische bronchitis (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease) welke gekenmerkt wordt door chronisch hoesten, slijmvorming en geleidelijk toenemende kortademigheid, en veroorzaakt wordt door chronische ontsteking van de luchtwegen en oxidatieve stress.

Het wordt gebruikt voor:
- Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
- Mucoviscidose (taaislijmziekte).
- Acute aandoeningen van de luchtwegen: voor het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die
bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

Indicaties:
Oraal gebruik
Bij slijmhoest
Bij chronische bronchitis, mucoviscidose, acute aandoeningen van de luchtwegen

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Als u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Samenstelling:
Natriumbicarbonaat, anhydrisch citroenzuur, aspartaam, citroenaroma

Actieve samenstelling:
Acetylcysteïne

Gebruiksaanwijzing:
De aanbevolen dosering is:
Voor chronische bronchitis (COPD):
Vanaf 7 jaar: 1 bruistablet per dag

Voor mucoviscidose:
Vanaf 6 jaar: 1 bruistablet per dag

Voor acute aandoeningen van de luchtwegen:
Vanaf 7 jaar: 1 bruistablet per dag
De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

Manier van toedienen:
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (bvb. fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen. Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt.
Een lichte zwavelgeur wijst niet op een kwaliteitsvermindering van het product maar is eigen aan het werkzame bestanddeel.

Duur van de behandeling:
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Lysomucil 600 mg bruistabletten moet gebruiken.
De duur van de behandeling kan van enkele weken, meerdere maanden tot levenslang gaan en kan worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van uw algemene toestand.

Voorzorgsmaatregelen:
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het aanbevolen tijdstip.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij kinderen jonger dan 2 jaar, want dit kan een obstructie van de luchtwegen veroorzaken.
Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen door kinesitherapie (houdingsdrainage) of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden, moet u extra voorzichtig zijn.
Als u aan een hartziekte, verhoogde bloeddruk of fenylketonurie (verhoogde concentratie van fenylalanine in het bloed) lijdt moet u extra voorzichtig zijn.
Als u last heeft, of eerder heeft gehad, van maagzweren, of bij risico op maagdarmbloedingen, in het bijzonder wanneer u gelijktijdig ook andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze het maagslijmvlies irriteren; raadpleeg in dit geval uw arts.
Als u astma heeft; bij vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen) moet het gebruik onmiddellijk stopgezet worden en een aangepaste behandeling opgestart worden.
In geval van braken; acetylcysteïne kan de intensiteit van braken versterken.
Als u histamine-intolerantie heeft, aangezien symptomen van intolerantie kunnen optreden bij langdurig gebruik van dit middel (hoofdpijn, neusslijmvliesontsteking, jeuk).
Als u last krijgt van allergische symptomen met inbegrip van algemene netelroos (urticaria); de inname onderbreken als de symptomen medisch niet onder controle gehouden kunnen worden.
Als u nog andere geneesmiddelen inneemt moet u extra voorzichtig zijn.

Andere geneesmiddelen:
Gelijktijdig gebruik van nitroglycerine kan een aanzienlijke bloeddrukdaling veroorzaken en u kunt hierbij last krijgen van hoofdpijn.
Gelijktijdig gebruik van hoestremmers met slijmoplossende middelen, zoals acetylcysteïne, best vermijden omdat dit de hoestreflex vermindert en zo zou leiden tot een ophoping van slijmen.
Acetylcysteïne kan de werking van sommige antibiotica (stoffen die bacteriën vernietigen) beïnvloeden of ook hun werking verminderen wanneer deze rechtstreeks worden gemengd. Daarom wordt het oplossen van acetylcysteïne formuleringen samen met andere geneesmiddelen niet aanbevolen. Verder is het raadzaam om, wanneer inname van antibiotica of andere orale geneesmiddelen noodzakelijk is, dit twee uur vóór of na de inname van acetylcysteïne te doen of te kiezen voor een verschillende toedieningsweg (vraag raad aan uw arts). Dit is niet het geval voor Loracarbef.
Gelijktijdig gebruik van acetylcysteïne en carbamazepine zou kunnen leiden tot verminderde werkzaamheid van carbamazepine.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van Lysomucil en van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
Actieve kool kan het effect van acetylcysteïne verminderen.
Het wordt niet aanbevolen om Lysomucil, in oplossing, te mengen met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap:
Er zijn beperkte gegevens rond het gebruik van Lysomucil bij zwangere vrouwen. Dierproeven wijzen niet op schadelijke effecten op het ongeboren kind na gebruik tijdens de zwangerschap. Gebruik Lysomucil niet tenzij uw arts u dit zegt.

Borstvoeding:
Het is niet gekend of Lysomucil wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor de zuigeling kan niet uitgesloten worden. Geeft u borstvoeding of plant u dit te doen, dan zal uw arts of apotheker aangeven of u hiermee moet stoppen of de behandeling met Lysomucil moet onderbreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Lysomucil heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Dit middel bevat 156,9 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/ tafelzout) per bruistablet. Dit komt overeen met 7,8% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.
Dit middel bevat 20 mg aspartaam in elke bruistablet. Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.

Inhoud:
14 bruistabletten
Kenmerken:
Merk ZAMBON
Categorie Pastilles - Tabletten
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.