Kortingsfestival


De kortingen worden automatisch toegepast op de doorstreepte prijzen van de deelnemende producten en zijn geldig tot maandag 28 september om 23.59 uur.​

De deelnemende producten zijn te herkennen aan het label KORTING.

Opgelet: de voorraad van deelnemende producten is beperkt !​

Goed om te weten: de actie is cumuleerbaar met een promocode.

Lysomucil 200 Gran 30 Zakjes 200mg

van ZAMBON
6,94 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24h in afhaalpunt
Beschrijving

Lysomucil 200 Gran 30 Zakjes 200mg

Therapeutische indicaties:
A.) Chronische bronchitis.
In geval van chronische bronchitis (met behoud van een minimale longfunctie; +/- 50 % van de normale waarde) is een behandeling op lange termijn met acetylcysteïne geïndiceerd om het risico op en de ernst van de exacerbaties te verminderen.
B.) Mucoviscidose.
In geval van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen.
C.) Acute aandoeningen van de luchtwegen.
Voorgesteld als symptomatische behandeling voor het fluïdiseren van muceuze en mucopurulente secreties bij aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Het actieve bestanddeel is acetylcysteïne. Eén zakje met granulaat voor drank, 1 bruistablet, 1 capsule, 1 zuigtablet, 5 ml van de 4 % drank, of 10 ml van de 2 % drank bevat 200 mg acetylcysteïne.
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:
Lysomucil 200 mg, granulaat voor drank (zakjes).
Lysomucil 200 mg, bruistabletten.
Lysomucil 200 mg, capsules.
Lysomucil Pastille 200 mg, zuigtabletten.
Lysomucil Junior 2 %, drank.
Lysomucil 4 %, drank.

Dosering en wijze van toediening:
Dosering.
A.) Chronische bronchitis.
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv.: — 1 zakje, 1 capsule, 1 bruistablet of 1 zuigtablet van 200 mg, driemaal per dag; — 5 ml Lysomucil 4 % drank, driemaal per dag of 15 ml in 1 inname; — (kinderen:) 10 ml Lysomucil Junior 2 % drank, driemaal per dag of 30 ml in 1 inname.
Kinderen van 2 tot 7 jaar: — 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen bv.: — 1 zakje, 1 capsule, 1 bruistablet of 1 zuigtablet van 200 mg, tweemaal per dag; — 10 ml Lysomucil Junior 2 % drank, tweemaal per dag.
B.) Mucoviscidose.
Van 0 tot 2 jaar: 70 tot 360 mg per dag, bv.: — 50 mg (een kwart zakje van 200 mg), driemaal per dag. 2,5 ml Lysomucil Junior 2 % drank, driemaal per dag.
Van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag, bv.: — 100 mg (een half zakje van 200 mg), driemaal per dag; — 5 ml Lysomucil Junior 2 % drank, driemaal per dag.
Ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag, bv.: — 200 mg (1 zakje), driemaal per dag; — 10 ml Lysomucil Junior 2 % drank, driemaal per dag; — 5 ml Lysomucil 4 % drank, driemaal per dag.
Als algemene regel dient de posologie te worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt. De behandelingsperioden kunnen van enkele weken tot enkele maanden gaan en kunnen onderbroken worden door perioden zonder behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.
C.) Behandeling van acute aandoeningen van de luchtwegen.
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv.: — 1 zakje, 1 capsule, 1 bruistablet of 1 zuigtablet van 200 mg, twee- tot driemaal per dag; — 5 ml Lysomucil 4 % drank, twee- tot driemaal per dag; — (kinderen:) 10 ml Lysomucil Junior 2 % drank, twee- tot driemaal per dag.
Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen, bv.: — 1 zakje, 1 capsule, 1 bruistablet of 1 zuigtablet van 200 mg, tweemaal per dag — 10 ml Lysomucil Junior 2 % drank, tweemaal per dag.
Kinderen jonger dan 2 jaar: Geen zuigtabletten gebruiken aangezien deze farmaceutische vorm niet geschikt is.
200 mg (70 tot 360 mg) per dag in 2 tot 3 innamen, bv.: — een half zakje van 200 mg, tweemaal per dag; 5 ml Lysomucil Junior 2 % drank, tweemaal per dag.
WIJZE VAN TOEDIENING.
Capsules.
Met een half glas water inslikken.
Zakjes, bruistabletten.
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen. Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam de andere helft binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt.
Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd.
De eventuele aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van het zakje wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.
Zuigtabletten.
De tabletten niet als dusdanig inslikken maar laten smelten in de mond.
Drank.
De dosis in het doseermaatje gieten en onmiddellijk innemen. Het maatje heeft een aanduiding van 2,5 ml, 5 ml en 10 ml (Lysomucil Junior 2 %) of van 5 ml en 15 ml (Lysomucil 4 %). Bij kleine kinderen kan de oplossing toegediend worden via de zuigfles, toegevoegd aan de aangepaste drank.

Kenmerken:
Merk ZAMBON
Categorie Pastilles - Tabletten
Prijs 6,94 
Gewicht 57 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Gekende overgevoeligheid voor acetylcysteïne of voor één van de hulpstoffen.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Omzichtigheid is geboden bij astmapatiënten, waarbij acetylcysteïne, toegediend via aërosol, bronchospasmen kan uitlokken.
Als de patiënt niet kan ophoesten, moeten de luchtwegen door posturale drainage of zo nodig door aspiratie vrij worden gehouden.
Bij patiënten met hartdecompensatie en arteriële hypertensie dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van natriumzouten in de bruistabletten, de zuigtabletten en in de drank. Een bruistablet met 200 mg acetylcysteïne bevat ongeveer 5,9 mEq natrium. Een zuigtablet bevat ongeveer 1,16 mEq natrium. 100 ml Lysomucil Junior 2 % drank bevat ongeveer 16,1 mEq natrium d.w.z. 0,8 mEq natrium per 5 ml drank. 100 ml Lysomucil 4 % drank bevat ongeveer 28,6 mEq natrium d.w.z. 1,43 mEq natrium per 5 ml drank.
De zakjes met granulaat voor drank evenals de bruistabletten en de zuigtabletten bevatten aspartaam, een zoetmiddel dat niet mag worden toegediend aan patiënten met fenylketonurie.
Op basis van het theoretisch mucolytisch effect van acetylcysteïne op het maagmucus, vermijden patiënten met een onbehandelde actieve ulcus pepticum best het gebruik van acetylcysteïne. Patiënten met ulcus pepticum in de anamnese moeten acetylcysteïne met de nodige voorzichtigheid gebruiken, in het bijzonder wanneer gelijktijdig andere geneesmiddelen met een gekend irriterend effect op het maagslijmvlies worden ingenomen. De geneesmiddelenbewaking, dierproeven en de ruime ervaring met acetylcysteïne wijzen echter niet op een verhoogd risico op irritatie van het maagslijmvlies door acetylcysteïne aan een dosering tot 600 mg/dag.

Zwangerschap en borstvoeding:
Zwangerschap.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Lactatieperiode.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne tijdens de lactatieperiode.

Bijwerkingen:
Gevallen van overgevoeligheid:Overgevoeligheidsreacties traden soms op na orale toediening. Enkele gevallen van overgevoeligheid werden beschreven na i.v. gebruik van hoge doses acetylcysteïne als antidotum bij paracetamolintoxicatie (waarschijnlijk is het een pseudo-allergische reactie, het voorgestelde mechanisme is een vrijstelling van histamine). De symptomen van deze reactie zijn o.a. braken, nausea, rash, urticaria, vertigo, bronchospasmen, tachycardie.
Respiratoir stelsel:bronchorroe, bronchospasmen, rhinorroe (in zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen).
Gastro-intestinaal stelsel:soms misselijkheid en braken (na orale toediening); stomatitis (in zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen).

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen.

Overdosering:
De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. Bij toediening van hoge doses kunnen de hoger beschreven bijwerkingen optreden. In voorkomend geval volstaat een symptomatische behandeling.

Lijst van hulpstoffen:
Lysomucil 200 mg, granulaat voor drank: Aspartaam — ß-caroteen (E160) — Sinaasappelaroma — Sorbitol (E420).
Lysomucil 200 mg, bruistabletten: Natriumbicarbonaat — Anhydrisch citroenzuur — Citroenaroma — Aspartaam.
Lysomucil 200 mg, capsules: Magnesiumstearaat — Anhydrisch colloïdaal silica — Natriumlaurylsulfaat — Ethylcellulose in gelatinecapsule (bevat titaniumdioxide).
Lysomucil Pastille 200 mg, zuigtabletten: Anhydrisch citroenzuur — sorbitol (E420) — Mannitol (E421), — Macrogol 6000 — Crospovidone — Natriumbicarbonaat — Citroenaroma — Mandarijnaroma — Aspartaam — Magnesiumstearaat — Avicel CE-15.
Lysomucil Junior 2 %, drank: Methylparahydroxybenzoaat (E218) — Natriumbenzoaat (E211) — Dinatriumedetaat — Natriumcarboxymethylcellulose — Natriumsaccharinaat — Frambozenaroma — Natriumhydroxide — Gezuiverd water.
Lysomucil 4 %, drank: Methylparahydroxybenzoaat (E218) — Propylparahydroxybenzoaat (E216) — Dinatriumedetaat — Natriumcarboxymethylcellulose — Natriumsaccharinaat — Grenadine-aroma — Aardbei-aroma — Sorbitol 70 % (E420) — Natriumhydroxide — Gezuiverd water.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Door zijn chelerende eigenschappen kan acetylcysteïne de biologische beschikbaarheid van zouten van zware metalen zoals goud- en ijzerzouten en van calciumzouten verlagen. Bij gebrek aan exacte gegevens hieromtrent is het raadzaam de inname van acetylcysteïne en deze zouten te spreiden of een andere toedieningsweg te kiezen.
Acetylcysteïne na orale toediening verlaagt de biobeschikbaarheid van oraal toegediende cefalosporines.
Oraal toegediend acetylcysteïne interfereert niet, wat betreft biobeschikbaarheid, met amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamfenicol en amoxycilline in associatie met clavulaanzuur.
Voor de cefalosporines moet men hun inname spreiden van de inname van acetylcysteïne of hen op een andere wijze toedienen.
De associatie met andere antibiotica is niet gedocumenteerd.

Gevallen van onverenigbaarheid:
Het wordt niet aanbevolen acetylcysteïne, als oplossing, te mengen met andere geneesmiddelen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.